Mens Volleyball Icon 620x360
Mens Volleyball Icon 620x360

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία οι εξετάσεις της σχολής σημειωτών.