EQUESTRIAN tsaktiris
EQUESTRIAN tsaktiris

Η ιππική δεξιοτεχνία είναι μια εξειδικευμένη μορφή ιππασίας όπου το άλογο και ο ιππέας αναμένεται να αποδώσουν από τη μνήμη μια σειρά προκαθορισμένων κινήσεων.

Οι κατηγορίες που πραγματοποιούνται κατά την αγωνιστική περίοδο είναι η Preliminary, Novice, Elementary, Medium και Advanced Category.

Αν οι συμμετοχές είναι λιγότερες από τρείς σε μία κατηγορία, τα βραβεία θα δοθούν μόνο στους αθλητές όπου πέρασαν τη βαθμολογία των 60%.

Οι πρωταθλητές Κύπρου θα βγουν από της Κατηγορίες Novice για τα παιδία, Elementary για τους Έφηβους και Advanced για το Πρωταθλητή Κύπρου, ανεξάρτητα από ηλικία.

Η ηλικία για τα παιδία που ισχύει είναι από τα οκτώ τους χρόνια μέχρι τα δώδεκα, για τους έφηβους από τα δώδεκα τους χρόνια μέχρι τα δεκαπέντε και για τους ενήλικες από την ηλικία των δεκαέξι και πάνω.

Ένα ζεύγος αλόγου/ιππέα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τις σχετικές κατηγορίες ηλικίας. Το ζεύγος άλογο/ιππέα, το οποίο επιτυγχάνει βαθμολογίες 63% ή περισσότερο σε τουλάχιστον τρεις επίσημους αγώνες, αναβαθμίζεται στην επόμενη υψηλότερη κατηγορία. Μια τέτοια αναβάθμιση λαμβάνει χώρα μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος ή του κυπέλλου. Το ζεύγος άλογο/ιππέα μπορεί να αναβαθμιστεί μόνο μία φορά σε ένα ημερολογιακό έτος. Αν το ζεύγος άλογο/ιππέα αναβαθμιστεί ή υποβαθμιστεί θα πρέπει να λάβει μέρος μόνο σ ’αυτή τη κατηγορία.

Tο ζεύγος άλογο/ιππέα που λαμβάνει 55% ή λιγότερο, σε τρεις επίσημους αγώνες, υποβαθμίζεται αυτόματα στην επόμενη χαμηλότερη κατηγορία. Αυτή η υποβάθμιση λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τον τρίτο αγώνα όπου το ζεύγος άλογο/ιππέα έλαβε το 3ο αποτέλεσμα με 55% ή λιγότερο. Το ζεύγος άλογο/αναβάτη μπορεί να υποβαθμιστεί μόνο μία φορά σε ένα ημερολογιακό έτος.

Το ζεύγος άλογο/ιππέα που θα κατακτήσει τη ψηλότερη βαθμολογία, βγαίνει νικητής.

Στον τελικό για τους πρωταθλητές, θα μετρήσουν οι τέσσερις καλύτερες βαθμολογίες για το κάθε ζεύγος άλογο/ιππέα, μια από αυτή του τελικού.

Στη περίπτωση που έχει τη ψηλότερη βαθμολογία ένας ιππέας που δεν έχει κυπριακή υπηκοότητα, θα βραβευτεί παράλληλος νικητής της κατηγορίας και θα επιλεχθεί ο επόμενος κύπριος με τη ψηλότερη βαθμολογία.

 

Γενικοί Κανονισμοί

Για κάθε διαγωνισμό πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις συμμετοχές από διαφορετικούς ιππείς και τουλάχιστον τρεις όμιλοι που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι από τρεις ιππείς σε οποιονδήποτε διαγωνισμό, ο διαγωνισμός μπορεί να διεξαχθεί και τα αποτελέσματα των αγωνιζομένων θα ληφθούν υπόψη για τη συνολική ταξινόμηση, αλλά τα βραβεία και οι αποδόσεις θα απονεμηθούν μόνο εάν οι αθλητές κερδίσουν 60% και άνω.

Άλογα :

Όλα τα άλογα, ανεξάρτητα από τον τύπο και το ύψος, μπορούν να συμμετάσχουν σε όλους τους αγώνες. Κάθε άλογο δικαιούται να λάβει μέγιστο αριθμό τρεις φόρες σε κάθε διαγωνισμό. Ένα ζεύγος άλογο/ιππέα δεν μπορεί να λάβει στην ίδια κατηγορία δύο φορές, ακόμα και αν η μια συμμετοχή είναι έκτος συναγωνισμού. Όλα τα άλογα πρέπει να έχουν τα εμβόλια τους και το microchip όπου βρίσκεται στο διαβατήριο τους.

Εκτέλεση του διαγωνισμού

Ήχος του κουδουνιού. Μετά τον ήχο του κουδουνιού, ο αθλητής πρέπει να εισέλθει στην αρένα στο Α μέσα σε σαράντα πέντε (45) δευτερόλεπτα.

Χαιρετισμός. Ο αθλητής πρέπει να πάρει τα ηνία στο ένα χέρι την ώρα του χαιρετισμού.

Λάθος στη διαδρομή. Ο κριτής κτύπα το κουδούνι και αν χρειάζεται δείχνει στον αθλητή την επόμενη κίνηση στη διαδρομή. Το πρώτο λάθος βαθμολογείτε με μείον 2 βαθμούς και το δεύτερο με αποκλεισμό. Για τα παιδία και τους έφηβους, το πρώτο λάθος είναι 0.5% από τη συνολική βαθμολογία, το δεύτερο λάθος είναι 1% από τη συνολική βαθμολογία και το τρίτο λάθος είναι αποκλεισμός.

Αποκλεισμός. Ο κριτής μπορεί να κρίνει αποκλεισμό όταν το άλογο χωλαίνει (κουτσαίνει), σε πτώση του ιππέα ή του άλογου, όταν ο ιππέα βγει έξω από την αρένα κατά την διάρκεια της διαδρομής, από εξωτερική βοήθεια και από αιμορραγία σε κάποιο σημείο του αλόγου.

 

Απο τον Ιππικός Όμιλος Λυθροδόντα – P.Tsaktiris