Πραγματοποιήθηκαν το Κυριακή 3 Νοεμβρίου στο Λύκειο Ακροπόλεως οι τελευταίοι αγώνες της χρονιάς  του πρωταθλήματος Αναρρίχησης 2017.

Τα αποτελέσματα ήταν:

 

 

MEN – Athlete’s Name

Rank

Bouldering    Rank Speed     Rank Lead

 

Final Points

Overall

Rank

Harry Yiemenitzis 1 2 1 1.41 1
Alexandros Leontiades 3 1 4 3.46 2
Markos Efstathiou 2 4 2 4.00 3
Alex Zahariades 4 3 3 6.00 4
Nicolas Stratis 5 5 5 11.18 5

 

 

WOMEN – Athlete’s Name

Rank

Bouldering    Rank Speed     Rank Lead

 

Final Points

Overall

Rank

Semeli Arkatites 1 2 1 1.41 1
Christodoula Evagorou 2 1 4 2.83 2
Andry Miltiadou 3 4 2 4.90 3
Athena Chrysanthou 5 3 3 6.71 4
Maria Michael 4 5 5 10.00 5
Roxana Diaconou 6 5 6 13.42 6

 

 

Kids-under age12 – GirlsA – Athlete’s Name

Rank                                          Rank

Bouldering    Rank Speed      Top Rope

 

Final Points

Overall

Rank

Ioanna Hadjilazarou na 1 1 1.00 1
           

 

 

Kids-under age12 – GirlsB – Athlete’s Name

Rank                                          Rank

Bouldering    Rank Speed      Top Rope

 

Final Points

Overall

Rank

Emmelia Leventi na 1 1 1.00 1
Iris Tsaggara na 2 2 2.00 2

 

 

  1. Bouldering

 

 

MEN Athlete’s Name

Overall Performance OVERALL RANK FINAL
Top               Total                     Bonus

Total Tops   Attempts        Bonus                                               Attempts

Total             Top               Total                      Bonus

Tops         Attempts         Bonus                 Attempts

 

RANK

Nicolas Stratis 0 0 0 0 4 1 5 1 5
Alex Zahariades 0 0 1 2 4 1 4 2 4
Alexandros Leontiades 1 1 3 3 3 3 2 3 3
Markos Efstathiou 2 3 3 3 2 4 2 3 2
Harry Yiemenitzis 3 3 4 4 1 4 1 5 1

 

 

WOMEN Athlete’s Name

Overall Performance OVERALL RANK FINAL
Top               Total                     Bonus

Total Tops   Attempts        Bonus                                               Attempts

Total             Top               Total                      Bonus

Tops         Attempts         Bonus                 Attempts

 

RANK

Andry Miltiadou 2 4 2 2 2 5 3 2 3
Roxana Diaconou 0 0 1 1 6 1 6 1 6
Christodoula Evagorou 2 2 3 3 2 4 1 3 2
Semeli Arkatites 4 7 3 3 1 6 1 3 1
Athena Chrysanthou 1 1 2 4 4 2 3 6 5
Maria Michael 1 1 2 3 4 2 3 3 4

 

 

  1. Speed

 

MEN – Athlete’s Name Attempt 1         Attempt 2         Attempt 3                           Attempt 4 Min time Rank
Nicolas Stratis Fall                      Fall                       Fall                            Fall Fall 5
Alex Zahariades 18.71                 18.47 18.47 3
Alexandros Leontiades 10.39                   Fall 10.39 1
Markos Efstathiou 26.55                   Fail                     21.75 21.75 4
Harry Yiemenitzis 10.87                 18.91 10.87 2

 

WOMEN – Athlete’s Name Attempt 1         Attempt 2         Attempt 3                           Attempt 4 Min time Rank
Andry Miltiadou 42.64                  Void 42.64 4
Roxana Diaconou Fall                      Fall Fall 5
Christodoula Evagorou 15.05                   Fall 15.05 1
Semeli Arkatites 18.57                   Fall                     15.93                             19.16 15.93 2
Athena Chrysanthou 22.26                 22.80                  20.40                           17.05 17.05 3
Maria Michael Fall                      Fall                       Fall Fall 5

 

Kids-under age12 – GirlsA – Athlete’s Name Attempt 1         Attempt 2         Attempt 3                           Attempt 4 Min time Rank
Ioanna Hadjilazarou 37.32                 32.15                  23.78                           28.33 23.78 1

 

Kids-under age12 – GirlsB – Athlete’s Name Attempt 1         Attempt 2         Attempt 3                           Attempt 4 Min time Rank
Emmelia Leventi 18.30                 19.23                  17.47 17.47 1
Iris Tsaggara 49.63                 44.97 44.97 2

 

Kids-under age12 – BoysB – Athlete’s Name Attempt 1         Attempt 2         Attempt 3                           Attempt 4 Min time Rank
Aiantas Vogazianos 115.18 115.18 2
Tommys Athanasiou 60.41                 47.89                  44.06                           42.61 42.61 1

 

 

  1. Lead Climbing / Top Rope
MEN – LEAD – Athlete’s Name Route 1                        Route 2 Rank
Nicolas Stratis 2-                                  9+ 5
Alex Zahariades 13+                               25+ 3
Alexandros Leontiades 9+                                 25- 4
Markos Efstathiou 12+                               31+ 2
Harry Yiemenitzis TOP                               TOP 1

 

WOMEN – LEAD – Athlete’s Name Route 1                        Route 2 Rank
Roxana Diaconou 10                                  9+ 6
Athena Chrysanthou 14-                                13- 3
Maria Michael 11-                                10+ 5
Andry Miltiadou TOP                               15+ 2
Christodoula Evagorou 10+                               12+ 4
Semeli Arkatites TOP                               24+ 1

 

Kids-under age12 – GirlsA – TOP Rope – Athlete’s Name Route 1                        Route 2 Rank
Ioanna Hadjilazarou TOP 1

 

Kids-under age12 – GirlsB – TOP Rope – Athlete’s Name Route 1                        Route 2 Rank
Emmelia Leventi TOP                               TOP 1
Iris Tsaggara TOP                                28 2

 

Kids-under age12 – BoysB – TOP Rope – Athlete’s Name Route 1                        Route 2 Rank
Aiantas Vogazianos TOP                                26 1
Tommys Athanasiou 42                                  25 2