Συνοδούς και Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΔΟΑ στην Αρχαιά Ολυμπία
IOA Olympia

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, ανακοινώνει ότι μέσα στο 2021, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ), ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες της, θα διοργανώσει και τις πιο κάτω εκδηλώσεις:

Α)  61η Διεθνής Σύνοδος της ΔΟΑ για Νέους Συμμετέχοντες

Η 61η Διεθνής Σύνοδος της ΔΟΑ για Νέους Συμμετέχοντες, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία μεταξύ 11/9 – 21/9/2021 και θα έχει ως κύριο θέμα ‘‘Ολυμπιακό Κίνημα και Πανδημία’’ και ειδικό θέμα ‘‘Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η Πανδημία : Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Αλλαγές”.

Δικαίωμα συμμετοχής από την Κύπρο έχουν ένα άτομο, ηλικίας 20-35 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας με την ανάλογη κατάθεση πιστοποιητικών σπουδών. Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επιδείξει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα Ολυμπισμού ενώ θα πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει ξανά σε προηγούμενες συνόδους της ΔΟΑ. Βασικό κριτήριο για την επιλογή τους είναι η συμμετοχή τους σε προηγούμενες Εθνικές Συνόδους που διοργανώνονται από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό μέχρι τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής [email protected] ή στη διεύθυνση: Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, τηλ: 22449880, φαξ: 22449890

Σημειώνεται ότι τα αεροπορικά έξοδα καθώς και τα έξοδα διαμονής και συμμετοχής είναι πλήρως καλυμμένα.

 1. B) 28ο Διεθνές Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Ολυμπιακές Σπουδές

Το 28ο Διεθνές Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Ολυμπιακές Σπουδές, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία μεταξύ      22/09 – 6/10/2021. Το κύριο θέμα του Σεμιναρίου είναι ‘‘Ολυμπιακοί Αγώνες και Ολυμπιακό κίνημα: παρελθόν, παρόν κα μέλλον. Ανάλυση από Ιστορική, Φιλοσοφική και Κοινωνική σκοπιά’’ με ειδικό θέμα ‘‘Το Ολυμπιακό Κίνημα και η Πανδημία’’.

Δικαίωμα συμμετοχής από την Κύπρο έχει ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια άριστου ακαδημαϊκού επιπέδου, ηλικίας μέχρι 45 ετών. Η Αγγλική θα είναι η επίσημη και αποκλειστική γλώσσα του σεμιναρίου και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αποδεικτικό σπουδών της Αγγλικής γλώσσας μαζί με την αίτηση ενδιαφέροντός τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους το οποίο να συνοδεύεται από μία συστατική επιστολή του καθηγητή/επιτηρητή τους στην μελέτη/έρευνα τους σε Ολυμπιακό θέμα καθώς και μία περίληψη της μελέτης τους που να μη ξεπερνά τις δύο σελίδες, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής [email protected] ή στη διεύθυνση: Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, τηλ: 22449880, φαξ: 22449890

Σημειώνεται ότι μόνο τα έξοδα διαμονής και συμμετοχής είναι πλήρως καλυμμένα.

Συνοδούς και Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΔΟΑ στην Αρχαιά Ολυμπία
Panepistimio Peloponnisou Sparti

Γ) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.          

Το τμήμα Αθλητικής Οργάνωσης και Διοίκησης (στη Σπάρτη) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: ‘‘Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διοίκηση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων’’.

Δικαίωμα υποβολής ενδιαφέροντος έχουν κάτοχοι πτυχίων από Ελληνικά ή ξένα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατά προτίμηση αξιωματούχοι Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, Εθνικών Ομοσπονδιών ή όσοι είναι απόφοιτοι με πτυχίο στην Αθλητική Οργάνωση και Διοίκηση, Φυσική Αγωγή, Δημοσιογραφία, Οικονομικά, καθώς και κάτοχοι πτυχίων σε συναφή με τα προαναφερθέντα θέματα ανάλογου επιπέδου αυτού της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρευρεθούν στα δύο εξάμηνα διαλέξεων στην Ελλάδα ενώ το τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως.  

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη.

Το κόστος διδάκτρων ανέρχεται στα 3.000 ευρώ ενώ τα έξοδα διαμονής και ημιδιατροφής καλύπτονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής αιτήματος υποτροφίας προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία για πλήρη κάλυψη του κόστους διδάκτρων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη του ενδιαφερόμενου με τους υπεύθυνους της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Οι ενδιαφερόμενοι εκτός από το βιογραφικό τους θα πρέπει να προσκομίσουν στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ([email protected], ή οδός Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος) τα πιο κάτω:

 • Ένα αντίγραφο πτυχίου/ων με αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων για κάθε έτος.
 • Συστατική επιστολή από καθηγητή Πανεπιστημίου. Οποιαδήποτε άλλη συστατική επιστολή ειδικά από Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή Ακαδημία ή άλλου αθλητικού οργανισμού θα ληφθεί υπόψη.
 • Αντίγραφο διπλώματος που να αποδεικνύει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ευδιάκριτο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο οποιασδήποτε δημοσιευμένης ακαδημαϊκής εργασίας.
 • Δύο ευδιάκριτες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivational letter).
 • Όλα τα επισυναπτόμενα έντυπα από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από επίσημο φορέα.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 22449880

Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης και αποστολής των πιο πάνω προαπαιτούμενων  είναι η Παρασκευή 30 Ιουλίου, 2021.

 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή


Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο actioninsports.com

 • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
 • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
 • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
 • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube