OLYMPIC ACADEMY CYPRUS
OLYMPIC ACADEMY CYPRUS

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, ανακοινώνει ότι μέσα στο 2016, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ), ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες της, θα διοργανώσει και τις πιο κάτω εκδηλώσεις:

 

Α)  56η Διεθνής Σύνοδος της ΔΟΑ για Νέους Συμμετέχοντες

 

Η 56η Διεθνής Σύνοδος της ΔΟΑ για Νέους Συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία μεταξύ 11/06 – 25/06/2016 και θα έχει ως κύριο θέμα ‘‘Ολυμπισμός ως αποτελεσματικό εργαλείο για ανάπτυξη και βιωσιμότητα’’ και ειδικό θέμα ‘‘Ολυμπιακές Αξίες ως αποτελεσματικό εργαλείο εκπαίδευσης για την προστασία του περιβάλλοντος’’.

 

Δικαίωμα συμμετοχής από την Κύπρο έχουν ένας άντρας και μία γυναίκα, ηλικίας 20-35 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας, να έχουν επιδείξει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα Ολυμπισμού, και να μην έχουν συμμετάσχει ξανά σε προηγούμενες συνόδους της ΔΟΑ. Βασικό κριτήριο για την επιλογή τους είναι η συμμετοχή τους σε προηγούμενες Εθνικές Συνόδους που διοργανώνονται από την ΕΟΑΚ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν για υποβολή ενδιαφέροντος στα γραφεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, μέχρι την Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016, στο τηλέφωνο 22449880 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Σημειώνεται ότι τα αεροπορικά έξοδα καθώς και τα έξοδα διαμονής και συμμετοχής είναι πλήρως καλυμμένα

 

Β) 23ο Διεθνές Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς  φοιτητές σε Ολυμπιακές σπουδές

 

Το 23ο Διεθνές Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Ολυμπιακές Σπουδές, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία μεταξύ 01/09 – 30/09/2016. Το κύριο θέμα του Σεμιναρίου είναι ‘‘Ολυμπιακοί Αγώνες και Ολυμπιακό κίνημα: παρελθόν, παρόν κα μέλλον. Μια ανάλυση από ιστορική, φιλοσοφική και κοινωνική σκοπιά’’ με ειδικό θέμα ‘‘Ολυμπισμός στην Πράξη: Η περιβαλλοντική προστασία’’.

 

Δικαίωμα συμμετοχής από την Κύπρο έχει ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια άριστου ακαδημαϊκού επιπέδου, ηλικίας μέχρι 45 ετών. Η Αγγλική θα είναι η επίσημη και αποκλειστική γλώσσα του σεμιναρίου και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αποδεικτικό σπουδών της Αγγλικής γλώσσας μαζί με την αίτηση ενδιαφέροντος τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από συστατική επιστολή του καθηγητή/επιτηρητή τους στην μελέτη/έρευνα τους σε Ολυμπιακό θέμα καθώς και μία περίληψη της μελέτης τους που να μη ξεπερνά τις δύο σελίδες, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 24 Μαρτίου, 2016, στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, τηλ: 22449880, φαξ: 22449890

 

Σημειώνεται ότι μόνο τα έξοδα διαμονής και συμμετοχής είναι πλήρως καλυμμένα.

 

Γ)  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.

               

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το τμήμα Αθλητικής Οργάνωσης και Διοίκησης (στη Σπάρτη) του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό χρόνο 2016-2017 μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: ‘‘Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διοίκηση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων’’.

 

Δικαίωμα υποβολής ενδιαφέροντος έχουν όσοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών και ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με πτυχίο στις Ολυμπιακές Σπουδές, στην Αθλητική Οργάνωση και Διοίκηση, Φυσική Αγωγή, Δημοσιογραφία, Οικονομικά καθώς και κάτοχοι πτυχίων σε συναφή με τα προαναφερθέντα θέματα.

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρευρεθούν στα δύο εξάμηνα διαλέξεων στην Ελλάδα ενώ το τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως.

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις τις Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου στη Σπάρτη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Ένα πιστοποιημένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Βιογραφικό
  • Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μία να προέρχεται από καθηγητή Πανεπιστημίου. Οποιαδήποτε άλλη συστατική επιστολή ειδικά από Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή Ακαδημία ή άλλου αθλητικού οργανισμού θα ληφθεί υπόψη.
  • Αντίγραφο οποιουδήποτε διπλώματος ξένης γλώσσας.
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Αντίγραφο οποιασδήποτε δημοσιευμένης ακαδημαϊκής εργασίας
  • Δύο ευδιάκριτες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Όλα τα επισυναπτόμενα έντυπα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από επίσημο φορέα

 

Το Πρόγραμμα αυτό είναι μερικώς χρηματοδοτημένο και ως εκ τούτου το ολικό ποσό που θα κληθεί ο ενδιαφερόμενος να πληρώσει ανέρχεται μόνο στα 3.000 ευρώ. Η ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους θα ανακοινωθεί σύντομα. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία για την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιώργο Κορέλλη στο τηλέφωνο 22449883.