Σύσσωμη η Οικογένεια του Τένις  αμφισβητεί το πρόγραμμα «ΧΙΛΩΝ»
efoa

Εγκρίθηκε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή Πρωταθλημάτων στο Άθλημά μας.

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν σύμφωνα, με τις Αποφάσεις-Οδηγίες της Κυβέρνησης αλλά και σύμφωνα με ότι αποφασίζεται στους Υπερκείμενους Διεθνείς Φορείς, ήτοι τις ITF και TENNIS EUROPE.

Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι, δεν θα γίνει καμιά διοργάνωση μέχρι την 07.07.2020. Κανένα Σωματείο-Μέλος της Ε.Φ.Ο.Α. δεν θα πρέπει να ανακοινώσει Πρωταθλήματα εάν δεν προκηρυχθούν επίσημα από το Δ.Σ. και τις Ενώσεις της Ε.Φ.Ο.Α.

Το Δ.Σ., σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, την Εθνική Επιτροπή και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  της Ε.Φ.Ο.Α. θα συνεδριάσουν άμεσα, με τηλεδιάσκεψη, για να συναποφασίσουν το αγωνιστικό πρόγραμμα του δεύτερο εξαμήνου του 2020.

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Α. κ. Σπύρος Ζαννιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εισερχόμαστε σε πλήρη κανονικότητα, με μια μόνο προϋπόθεση. Να σεβαστούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν το Υφυπουργείο Αθλητισμού, η ΓΓΑ και οι Ειδικοί Επιστήμονες. Να σεβαστούμε τους Υπερκείμενους Διεθνείς Φορείς, ITF και TE, που με ικανοποίηση βλέπουν τη μοναδική Εθνική Ομοσπονδία στην Ευρώπη να επανέρχεται πλήρως στη κανονικότητα. Η περιπέτεια με τον «ιό» συνεχίζεται  και είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε ολόκληρη την Οικογένεια του Τένις και να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς μέχρι το τέλος.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΟΑ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ
Η ΕΦΟΑ αναγνωρίζει τις συνέπειες του κορονοϊού που έχουν
δημιουργήσει προβλήματα, σε ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής
ζωής μας. Ακολουθώντας τις Αποφάσεις-Οδηγίες της Κυβέρνησης και
όλων των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων φορέων, πιστεύουμε ότι είναι
δυνατή η άθληση στα ανοικτά γήπεδα του τένις, με ασφάλεια λόγω της
μεγάλης έκτασης του γηπέδου, των αποστάσεων κατά τη διάρκεια της
άσκησης μεταξύ των αθλουμένων και προφανώς τη μη ύπαρξη
σωματικής επαφής.
Το παρόν περιλαμβάνει γενικές οδηγίες λειτουργίας- άθλησης στις
εγκαταστάσεις τένις, των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΑ, οι οποίες
διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, καθώς και την ειδική αθλητική
αναγνώριση της ΓΓΑ, για το χρονικό διάστημα ισχύος των περιοριστικών
μέτρων.
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ
• Η ΕΦΟΑ θεσμοθετεί και ορίζει Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων (η
«Επιτροπή»), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή
Γενικό Γραμματέα και τον Έφορο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
• Εισηγητής της Επιτροπής και σύνδεσμος επικοινωνίας με την ΓΓΑ
ορίζεται ο Πρόεδρος της Ιατρικής Επιτροπής της ΕΦΟΑ, ιατρός
καρδιολόγος κ. Φώτης Πατσουράκος.
• Όλοι οι εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις των Σωματείων – Μελών
της ΕΦΟΑ, αθλούμενοι ή προσωπικό του Σωματείου,
καταγράφονται, με ευθύνη του Σωματείου, σε ειδική κατάσταση
με τα πλήρη στοιχεία τους, τηρουμένων των διατάξεων περί
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η
ιχνηλάτηση οποιουδήποτε τυχόν κρούσματος.
• Στην είσοδο γίνεται θερμομέτρηση εξ’ αποστάσεως των
εισερχομένων στην εγκατάσταση.
• Πριν από τη λειτουργία-άνοιγμα των εγκαταστάσεων του
Σωματείου οι τουαλέτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθώς
και σε τακτά χρονικά διαστήματα από άτομο πλήρως εξοπλισμένο
με γάντια και μάσκα προσώπου και εφοδιασμένο με τα κατάλληλα
καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά.
• Η διάθεση των γηπέδων στους αθλούμενους πραγματοποιείται
αποκλειστικά με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική κράτηση μέσω
υπαλλήλου της γραμματείας, χωρίς καμιά επαφή με τους
αθλούμενους.
• Αθλούμενοι δικαιούνται να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του
Σωματείου, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τηλεφωνική ή
ηλεκτρονική κράτηση. Η είσοδός τους θα πραγματοποιείται 15
λεπτά πριν την ώρα έναρξης της πραγματοποιηθείσας κράτησης.
• Στην είσοδο κάθε εγκατάστασης, αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία,
αναρτώνται λεπτομερείς οδηγίες χρήσης των γηπέδων καθώς και
ο τρόπος άθλησης.
• Σε κάθε γήπεδο θα υπάρχουν αντισηπτικά χεριών σε υγρή μορφή
ή gel, για χρήση από τους αθλούμενους.
• Εάν το Σωματείο διαθέτει μικροφωνικό σύστημα, ανακοινώνεται
σε τακτά χρονικά διαστήματα η τήρηση των οδηγιών και ο τρόπος
άθλησης.
• Το Σωματείο-Μέλος της ΕΦΟΑ, ορίζει υπεύθυνο για την πιστή
εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο παρόν, με την υποχρέωση
να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση του Σωματείου και στη
συνέχεια να ενημερώνεται η Επιτροπή.
Β. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ
• Εμβαδόν γηπέδου 668 μ2, μήκος 36,50 μ. και πλάτος 18,30 μ2.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Στελεχώνεται από το Σωματείο – Μέλος, χωρίς να υφίσταται
δικαίωμα εισόδου στο χώρο της γραμματείας στους αθλούμενους.
Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την καταγραφή των στοιχείων των
εισερχομένων στις εγκαταστάσεις του Σωματείου και επιβλέπει και
τηρεί την είσοδο κάθε εισερχομένου, με βάση την ήδη
πραγματοποιηθείσα τηλεφωνική ή ηλεκτρονική κράτηση.
Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη για την έξοδο των αθλουμένων αμέσως
μετά το χρονικό διάστημα πέρατος της κράτησης.
• Διαθέτει αντισηπτικά χεριών στην είσοδο.
• Ενημερώνει τους αθλούμενους με ανάρτηση του παρόντος στην
είσοδο και στους πίνακες ανακοινώσεων και φροντίζει για την
τακτική υπενθύμιση των όρων του παρόντος μέσω μικροφωνικών
εγκαταστάσεων, εφόσον διατίθενται.
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
• Προθέρμανση με ατομικό εξοπλισμό (π.χ. σχοινάκι, μπάλες κ.λπ.).
• Ένας αθλούμενος ανά πλευρά–μισό γήπεδο, χωρίς αλλαγή
πλευράς, όσο διαρκεί η άθληση.
• Χρήση ατομικής ρακέτας και ατομικού αντισηπτικού για κάθε
αθλούμενο.
• Άθληση με ατομικές μπάλες του κάθε αθλούμενου, με
διαφορετική σήμανση από αυτή του αντιπάλου αθλούμενου.
• Επιστροφή των μπαλών του αντιπάλου ή γειτονικού γηπέδου μόνο
με τη ρακέτα ή τα πόδια και όχι με τα χέρια.
• Οι πάγκοι ή τα καθίσματα ανάπαυσης των αθλούμενων θα είναι
ξεχωριστά για κάθε έναν και τοποθετημένα από ένα σε κάθε
πλευρά του γηπέδου.
• Απαγορεύεται το άγγιγμα του εξοπλισμού του γηπέδου.
Ε. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
• Οι προκηρύξεις των αγώνων εκδίδονται από την Ομοσπονδία ή τις
Ενώσεις και για τα εσωτερικά πρωταθλήματα από τα ΣωματείαΜέλη
• Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και οι λίστες
αποδοχής είναι προσβάσιμες από παντού και σε όλους
• Οι κληρώσεις των αγώνων γίνονται ηλεκτρονικά από τους
επιδιαιτητές και η ενημέρωση των αγωνιζομένων γίνεται μέσα από
τη ηλεκτρονική πλατφόρμα e-efoa.gr
• Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζεται ηλεκτρονικά και οι
αθλητές και αθλήτριες προσέρχονται στα γήπεδα σε καθορισμένη
ώρα
• Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω
ενδοεπικοινωνίας των αρμοδίων οργάνων (επιδιαιτητές, διαιτητές,
γραμματεία κ.λπ.)
• Οι μπάλες των αγώνων είναι καινούργιες και παραμένουν στο ίδιο
γήπεδο μέχρι την αντικατάστασή τους από νέες
• Οι χρησιμοποιημένες μπάλες συλλέγονται από το προσωπικό του
Σωματείου
• Δεν αγγίζουμε τα φιλέ κατά τη διάρκεια των αγώνων, δεν χαιρετάμε
διαιτητή ή αντίπαλο
• Όλοι αγωνίζονται με τον ατομικό εξοπλισμό τους
• Νερά και ισοτονικά παραλαμβάνονται από τους αθλητές πριν την
έναρξη των αγώνων από τα κυλικεία ή χρησιμοποιούν δικά τους
• Η παραμονή των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται μόνο
κατά τη διάρκεια του αγώνα τους ή αν κληθούν για διαιτησία
• Επιτρέπεται η είσοδος σε έναν προπονητή ανά Σωματείο
συμμετοχής ή έναν συνοδό, σε περίπτωση ανηλίκου
• Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση ατόμων στους εξωαγωνιστικούς
χώρους, στα αποδυτήρια και στα κυλικεία
• Κάθε γήπεδο θα είναι εφοδιασμένο με αντισηπτικά
• Οι βαθμολογίες εκδίδονται ηλεκτρονικά
• Η παραλαβή των επάθλων γίνεται άμεσα από τους νικητές σε
ειδικό χώρο ή με τη χρήση γαντιών
• Εφαρμόζονται αυστηρά τα μέτρα της απόστασης και του
καθαρισμού των χεριών
Δεν επιτρέπονται θεατές στις κερκίδες ή στους χώρους των
εγκαταστάσεων
ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ.
Αποθήκη υλικού
Είσοδος – έξοδος και διαχείριση του υλικού (σκούπες καθαρισμού,
φυσητήρες, ομπρέλες κ.λπ.) μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το
Σωματείο.
• Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Σωματείου θα χρησιμοποιεί
ατομικά μέσα προστασίας και θα υφίσταται αντισηπτικό στην είσοδο
της αποθήκης υλικού.
Κυλικείο
Ανοικτό
• Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας,
αντισηπτικό υγρό και σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού
χεριών (όχι ύφασμα) ή αυτόματος φυσητήρας.
• Μόνιμος εξαερισμός.
• Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα,
πόμολα, καθίσματα, με χρήση συνιστώμενων υλικών (π.χ. διάλυμα
χλωρίνης κ.λπ.).
Τουαλέτες, Αποδυτήρια
Ανοικτά
• Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας,
αντισηπτικό υγρό και σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού
χεριών (όχι ύφασμα) ή αυτόματος φυσητήρας.
• Μόνιμος εξαερισμός.
• Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα,
πόμολα, καθίσματα, με χρήση συνιστώμενων υλικών (π.χ. διάλυμα
χλωρίνης κ.λπ.).
Γυμναστήρια
• ανοικτά
• Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας,
αντισηπτικό υγρό και σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού
χεριών (όχι ύφασμα) ή αυτόματος φυσητήρας.
• Μόνιμος εξαερισμός.
• Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα,
πόμολα, καθίσματα, με χρήση συνιστώμενων υλικών (π.χ. διάλυμα
χλωρίνης κ.λπ.).
ΕΦΟΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020


Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο actioninsports.com

  • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
  • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
  • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube