ΑΚΟΙΝΩΣΗ Άτομα που θα λάβουν μέρος σε μη αναγνωρισμένες από την IFBB εκδηλώσεις (π.χ NABBA και WABBA) θα διαγράφονται από τα μητρώα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης και Fitness. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε οποιαδήποτε εκδήλωση η διοργάνωση της IFBB σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.