OFATrial Rallysprint
OFATrial Rallysprint

Ακόμη μια διοργάνωση φέρνει κοντά στο Κύπριο Οδηγό ο Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου, που είναι και η τελευταία του 2017 με τίτλο  ΟΦΑ Trial Rallysprint.

Ο Συγκεκριμένη διοργάνωση είναι ένας αγώνας έκτος πρωταθλήματος και αβαθμολόγητος και αποτελεί μέρος της διαδικασίας απόκτηση αγωνιστικής αδείας. Έχει  φιλανθρωπικό χαρακτήρα αφού πρόθεση του είναι τα έσοδα να δοθούν στο φιλανθρωπικό ταμείο  «Κάνε Μια Ευχή» . Κύριοι χορηγοί είναι τα ανταλλακτικά αυτοκίνητων Α ψάλτης Eneos και η εταιρία SmartwayMotorsltd

Ο αγώνας θα διεξήχθη το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στην περιοχή  Λυθροδόντα και Αναλιόντα σε μια διαδρομή 7.5 χιλιόμετρων που ξεκινά  από την πλατιά του  Λυθροδόντα μέχρι Μανιάτη.  Ο χώρος εξυπηρέτησης τον αυτοκίνητος θα βρίσκεται στο Κοινοτικό Γήπεδο του Αναλιόντα

 1. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1       Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανονισμούς Αγώνων ΚΣΑ / ΚΟΑ

2017 που συμμορφώνεται με τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα (ΔΑΚ) της FIA και τα παραρτήματα του,   την προκήρυξη των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων 2017   και τον παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό.

Τροποποιήσεις, ή και αλλαγές στα παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό θα ανακοινωθούν μόνο με αριθμημένα και χρονολογημένα δελτία (εκδίδεται από το διοργανωτή ή τους αγωνοδίκες)

1.2       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ

1.2.1.  Τοποθεσία διεξαγωγής αγώνα: ΑΝΑΛΙΟΝΤΑ

1.2.2.  Τύπος οδοστρώματος: Χώμα

1.2.3.  Συνολική χιλιομετρική διαδρομή του αγώνα: 8χμ

1.2.4.    Ο Αγώνας θα αποτελείται από τριών χρονομετρημένων περασμάτων της ειδικής διαδρομής.

1.3     ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αποδεκτά αυτοκίνητα είναι όσα έχουν αναγνωριστεί (homologated) σύμφωνα με το ΔΑΚ

και την Προκήρυξη Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων Αυτοκινήτου 2017.

1.1       ΚΛΑΣΕΙΣ

Βλέπε Προκήρυξη αρ. 1 & 1.1

 1. 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

2.1       Ο Αγώνας περιλαμβάνεται στο προκηρυγμένο Αγωνιστικό Ημερολόγιο Αγώνων 2017

2.2       Οργανωτική Επιτροπή

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ (Πρόεδρος)

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗ, ΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Μέλη)

2.3       Αγωνοδίκες

Μάριος Ολύμπιος  (Πρόεδρος / Παρατηρητής ‐ ΚΟΑ)

Γιώργος Κάρατζης (ΚΟΑ),  Λάμπρος Βασιλείου ΟΦΑ

2.4       Αξιωματούχοι

Αλυτάρχης: ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΑΓΗ Γραμματέας: ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΝΑΓΗ Υπεύθυνος Ασφαλείας: ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ Υπεύθυνος Χρονομέτρης

& Αποτελεσμάτων: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έφορος Τεχνικού Ελέγχου: ΝΙΚΟΣ ΤΟΦΑΡΙΔΗΣ Βοηθός Έφ. Τεχ. Ελ.: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Υπεύθυνος Ιατρός: TBA

Σύνδ. Διαγ.: ΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Υπεύθυνος Χ. Εξ.: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Υπεύθυνος Τύπου: TBA

Όλοι οι Αξιωματούχοι και Κριτές του αγώνα θα διακρίνονται με ειδικές κάρτες που θα φορούν   και θα αναγράφουν το όνομα και την επίσημη ιδιότητα τους. Οι Κριτές, οι Υπεύθυνοι Ασφαλείας, όπως και ο Σύνδεσμος Διαγωνιζομένων θα φορούν χαρακτηριστικά γιλέκα.

 1. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΙ                   21  ΝΟΕΜΒΡΙ ΟΥ 2017

19:00 ‐ Έκδοση Συμπληρωματικών Κανονισμών, έναρξη συμμετοχών

ΤΡΙΤΗ                  12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

19:00 ‐ Λήξη δηλώσεων Συμμετοχών

ΣΑΒΒΑΤΟ             09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

09:00 Έναρξη Πρώτων Αναγνωρίσεων

ΣΑΒΒΑΤΟ             09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

17:00 Τερματισμός Πρώτων Αναγνωρίσεων

ΤΕΤΑΡΤΗ              13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

14:00 Έναρξη Δεύτερων Αναγνωρίσεων

ΤΕΤΑΡΤΗ               13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

17:00 Τερματισμός Δεύτερων Αναγνωρίσεων

ΠΕΜΠΤΗ              14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

18:00 Δημοσίευση Πίνακα Συμμετεχόντων

ΣΑΒΒΑΤΟ             16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

07:30 – Έναρξη Διοικητικού Ελέγχου, Γραμματεία –ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

07:35 – Έναρξη Τεχνικού Ελέγχου – ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

08:30 – Τερματισμός Γραμματείας

08:35 – Τερματισμός Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου

08:45 – Πρώτη Συνεδρία Αγωνοδικών

09:00 – Ανάρτηση Πίνακα Εκκινούντων Πληρωμάτων

09:30 – Τελικές Οδηγίες

10:00 ‐ Έναρξη χρονομετρημένων διαδρομών

14:00 ‐ Τερματισμός αγώνα

14:15 ‐ Τελικός Τεχνικός Έλεγχος – PARK FERME

14:30 ‐ Ανάρτηση Τελικών Προσωρινών αποτελεσμάτων

15:00 ‐ Τελετή Βράβευσης – Στον Αναλιόντα.

 1. 4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

4.1       Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει

Αγωνιστική Άδεια Διαγωνιζομένου του ΚΣΑ για το 2017

4.1.1  Η συμμετοχή συνοδηγού είναι υποχρεωτική και πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής του αγώνα.

4.2 Απαραίτητο επίσης είναι ο οδηγός και συνοδηγός να κατέχουν:

4.2.1      Έγκυρη Άδεια Οδηγού (ΤΟΜ)

4.2.2      Έγκυρο Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ

4.2.3      Δελτίο Ταυτότητας της ΚΟΑ για το 2017

4.2.4      Αγωνιστική Άδεια του ΚΣΑ για το 2017.

4.2.5     Τίτλος Ιδιοκτησίας του Αυτοκινήτου και Πληρεξούσιο..

4.3       Αν ο διαγωνιζόμενος δεν είναι νομικό πρόσωπο τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι μέλος του πληρώματος. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο η δεν είναι ο οδηγός, τότε ο οδηγός όπως ορίζεται στη Δήλωση Συμμετοχής θα αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Διαγωνιζόμενου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

4.4       Τα ποιο πάνω έγγραφα πρέπει να παρουσιαστούν υποχρεωτικά στη Γραμματεία του αγώνα. Διαγωνιζόμενοι που δεν συμμορφώνονται θα αναφέρονται στους Αγωνοδίκες του αγώνα.

4.5       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

4.5.1         Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στον Αγώνα πρέπει να καταθέσουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη με τις ανάλογες υπογραφές και σφραγίδες, και συνοδευόμενη με το παράβολο συμμετοχής στον Αλυτάρχη του αγώνα πριν από την ημερομηνία και ώρα λήξης των δηλώσεων συμμετοχής όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα του παρόντος Συμπληρωματικού Κανονισμού.

4.5.2      Συμμετοχές που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από

το παράβολο συμμετοχής δεν θα γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος  είναι  νομικό  πρόσωπο,  η  συμμετοχή  αυτή  πρέπει  να  φέρει πληρεξούσια  βεβαίωση,  σφραγίδα  και  υπογραφή  του  νομικού  προσώπου.  Δε  θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές από τηλεφώνου ή με φαξ.

Συμμετοχές   θα   γίνονται   αποδεκτές   στο   όνομα   ΗΛΙΑ   ΠΑΝΑΓΗ   Στο   τηλέφωνο 99572663  Σ τ ο   Σ Π Υ Ρ Ο   Π Α Ν Α Γ Η   99425213 μόνο    με    το    Akis   Express (ΕΓΚΩΜΗΣ),  μέχρι  τις  18:00,  Τρίτη 12/12/2017.

4.6       Παράβολα Συμμετοχής

Παράβολο συμμετοχής Νομικού ή Φυσικού Προσώπου @ €130,00.

 

 

 

4.7      Το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται εξ ολοκλήρου,

 

Σε υποψήφιους που η συμμετοχή τους δεν έγινε δεκτή,

 

Σε περίπτωση που ματαιωθεί ο αγώνας,

 

Σε περίπτωση που αναβληθεί ο αγώνας.

 

 

 1. 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 

5.1       Τα Δικαιώματα Συμμετοχής περιλαμβάνουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτου για τα διαγωνιζόμενα  αυτοκίνητα  και  ΔΕΝ  ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  ΤΑ  ΠΡΩΤΑ  €250.00  ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ.

 

5.2       Δεν   καλύπτει   επίσης   ζημιές   πάνω   σε   διαγωνιζόμενα   αυτοκίνητα,   αυτοκίνητα εξυπηρέτησης  και τραυματισμό των επιβατών τους, ούτε την ευθύνη ενός μέλους του πληρώματος προς στο άλλο μέλος του πληρώματος του διαγωνιζόμενου αυτοκινήτου. Η κάλυψη κάθε συμμετέχοντα τίθεται σε ισχύ με την εκκίνηση του αγώνα και παύει να ισχύει  στο  τέλος  του  αγώνα  ή  τη  στιγμή  αποχώρησης  ή  αποκλεισμού  του  από  τον αγώνα.

 

5.3       Η   Ασφαλιστική   κάλυψη    παρέχεται   από   την   Ασφαλιστική   Εταιρεία            “Μινέρβα

Ασφαλιστική Λτδ”.

 

 

5.4       Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΗΝΗΤΟΥ μέσω   της   Οργανωτικής   Επιτροπής,   η   Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (ΚΟΑ), καθώς και οι υποστηρικτές, χορηγοί ή αθλοθέτες, απεκδύονται κάθε ευθύνης για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί σε σχέση με το αγώνα.

 

 

 1. 6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

6.1       Ο αρχικός και τελικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του αγώνα έξω από το Park Ferme’.

 

6.2       Τα  αυτοκίνητα  μπορούν  να  παρουσιαστούν  στον  αρχικό  τεχνικό  έλεγχο  από  το πλήρωμα η και από εκπρόσωπο της ομάδας.

 

 

6.3       Το πλήρωμα πρέπει να παρουσιάσει το πλήρες γνήσιο δελτίο αναγνώρισης   της FIA (homologation) του αυτοκινήτου τους, το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι και τον τελικό Τεχνικό Έλεγχο.

 

6.4       Στον αρχικό τεχνικό έλεγχο οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν όλα τα είδη ένδυσης, (στολή, εσώρουχα, μπαλακλάβα, κάλτσες, παπούτσια, γάντια) συμπεριλαμβανομένων των HANS και κράνη που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν. Συμμόρφωση με το Παράρτημα L Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΔΑΚ  θα πρέπει να ισχύει.

 

 1. 7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ / ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΒΑΣΕΙ   ΤΟΥ   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ   ΤΟΥ   ΑΓΩΝΑ   ΟΙ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΑΘΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ  ΠΑΡΟΝΤΩΝ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  ΘΑ  ΤΟΥ  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΠΟΙΝΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

 1. 8. ΕΠΑΘΛΑ

 

Έπαθλα θα δοθούν στους πιο κάτω:

 

1ος Γενικής Κατάταξης                                            1ο Γυναικείο πλήρωμα

 

2ος Γενικής Κατάταξης                                            1ο Αρχάριο πλήρωμα

 

3ος Γενικής Κατάταξης                                           2ο Αρχάριο πλήρωμα

 

1ος 2WD                                                                  1ο Μεικτό πλήρωμα

 

1ος 2WD 1300cc                                                       2ο Μεικτό πλήρωμα

 

1ος 2WD 1600cc

 

1ος 2WD S

 

1ος Κλάσης

 

2ος Κλάσης (Ελάχιστος αριθμός 4 αυτοκίνητα στην κλάση

 

1os Cross Kart ( Τα Cross Kart θα διαγωνίζονται μόνο για την κατηγορία τους

 

Χ1 κατηγορία ‐ ο ένας από τους δύο του πληρώματος να είναι με Αγωνιστική Άδεια ανανεωμένη και ο άλλος με την άδεια της ΚΟΑ για το συγκεκριμένο αγώνα .

 

Χ2 κατηγορία –  Και οι δύο με την άδεια της ΚΟΑ για το συγκεκριμένο αγώνα.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Εάν σε μια κλάση υπάρχει μόνο ένας διαγωνιζόμενος θα βραβευθεί. Εάν είναι δύο ή τρείς οι διαγωνιζόμενοι θα βραβευθεί μόνο ο πρώτος. Εάν είναι τέσσερεις οι διαγωνιζόμενοι θα βραβευθούν οι δυο πρώτοι. Οι 1ος,2ος,3ος Γενικής κατάταξης όπως και οι 1ος Δικίνητης μέχρι 1600 κ.ε., 1ος Δικίνητης και 1ος  Δικίνητης S θα βραβεύονται με το έπαθλο της κατηγορίας και δεν θα λαμβάνουν το έπαθλο της κλάσης το οποίο θα λαμβάνουν οι αμέσως επόμενοι.

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

OFA TRIAL RALLYSPRINT 16 / 12 / 2017

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ                                        ΟΔΗΓΟΣ                                                                         ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ

 

 

ΕΠΙΘΕΤΟ: …………………………………………… ΟΝΟΜΑ: …………………………………..………… ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………. ΤΗΛ. ΟΙΚ/ΕΡΓ/ΚΙΝΗΤΟ………………..……….. Αριθμός Αγωνιστικής Άδειας …………………… ΑΡ. Ταυτότητας της ΚΟΑ: .…………/……….. ΚΑΤΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ: ΚΑΤΕΧΩ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΑ  ΣΕ ΙΣΧΥ: Ημερομηνία Λήξης Δελτίου Υγείας:

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ……………………………………….

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………..

………………………………………………….

 

…………………….……………………………

 

……………………….…………………………

 

……………./……………………/………………

 

………………………../…….…………………..

 

………………………………../………………..

 

ΝΑΙ          /        ΟΧΙ ΝΑΙ     /              ΟΧΙ

……………………………………………

 

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………..

………………………………………………….

 

…………………….……………………………

 

……………………….…………………………

 

……………./……………………/………………

 

………………………../…….…………………..

 

………………………………../………………..

 

ΝΑΙ          /        ΟΧΙ ΝΑΙ     /              ΟΧΙ

……………………………………………

 

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………..

 

 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: …………………………..

 

ΜΟΝΤΕΛΟ: ………………………………

 

ΑΡ. HOMOLOGATION: …………….…..

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: …………………..………

 

ΑΡ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ: ……………………………

 

ΑΡ. ΜΗΧΑΝΗΣ: …………………………..

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: …………………….

 

ΚΥΒ. ΕΚ. (CC): ………………………….

 

ΚΛΑΣΗ: ……..…………..

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ

Έχω αναγνώσει τους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς του Αγώνα που περιλαμβάνουν και οποιαδήποτε Δελτία Πληροφοριών

(Bulletins), τους οποίους κατανοώ πλήρως, αποδέχομαι και δεσμεύομαι από αυτούς. Επίσης δεσμεύομαι από τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα και των Παραρτημάτων του, τον Εθνικό  Κανονισμό Αγώνων ΚΣΑ / ΚΟΑ 2017 και την προκήρυξη των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων 2017.

 

Σε αντάλλαγμα αποδοχής της εγγραφής μου, συμφωνώ και αποδέχομαι όπως τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι διαχειριστές της περιουσίας μου και/ ή αντιπρόσωποι μου ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΝ το «Σωματείο ΟΦΑ» τους αναδόχους και/ή χρηματοδότες (sponsors) και/ή τους αξιωματούχους ή υπηρέτες της εν λόγω Λέσχης, έναντι οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης, εξόδων και/ή άλλης συναφούς απαίτησης για θάνατο, τραυματισμό μου ή ζημιές της περιουσίας μου ή οποιασδήποτε χρηματικής ζημιάς άμεσα ή έμμεσα πηγαζούσης από την συμμετοχή την οποία αναλαμβάνω και παρόλο ότι ο εν λόγω θάνατος, τραυματισμός, ζημιά ή απώλεια πιθανόν να οφείλεται σε αμέλεια του «Σωματείου ΟΦΑ» των αναδόχων και/ή χρηματοδοτών (sponsors) και/ή αξιωματούχων ή υπηρετών του. Δηλώνω επίσης ότι έχω αναγνώσει και κατανοήσει τη παράγραφο για απαγόρευση των δοκιμαστικών διαδρομών με τη ποινή αποκλεισμού.

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ………………………………….

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ……………………………….. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΟΥ  ………………………………………………. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ  …………………………………………….

 


Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο actioninsports.com

 • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
 • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
 • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
 • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube