Cyprus Sambo Federation
Cyprus Sambo Federation

Η Κυπριακή Ομοσπονδία του Sampo ανακοινώνει ότι από 31 Ιούλιου μέχρι τες 3 Αύγουστου θα διοργάνωση το International Sambo seminar  στο χωρίο Αγρό.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα.