sm beactive fb
sm beactive fb

Έντιμε κύριε Υπουργέ Υγείας,

Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι,

Αγαπητή Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής,

Αγαπητοί Πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή διάσκεψη τύπου, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα της προσπάθειας που έχουμε καταβάλει όλοι για την επιτυχή διοργάνωση της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2016.

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η μειωμένη ενασχόληση των ευρωπαίων πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της στη λήψη δραστικών μέτρων για την ανατροπή της ανησυχητικής αυτής τάσης, καθιερώνοντας την ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.   Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, με σλόγκαν #BeActive, επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μέσα από σειρά ενεργειών και δράσεων που προωθούν την ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό. 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αριθμητικά αποτελέσματα της φετινής διοργάνωσης αποδεικνύουν ότι η συντονισμένη δουλεία που γίνεται μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αποδίδει στο μέγιστο, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας, το ίδιο χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριο), όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τη φυσική δραστηριότητα και να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες αθλητικής ενασχόλησης που προσφέρονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι, το Σεπτέμβριο, σε 31 ευρωπαϊκά κράτη διοργανώθηκαν 15.000 δράσεις στις οποίες συμμετείχαν περίπου 10 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες, αριθμοί διπλάσιοι από την περσινή χρονιά.

 

Σε εθνικό επίπεδο, η ανάληψη και διοργάνωση της ευρωπαϊκής αυτής εκστρατείας από τον ΚΟΑ ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας είναι εξίσου σημαντική, αφού συμβάλει στη συνεχή αναβάθμιση των υφιστάμενων πολιτικών και στόχων που διαχρονικά έχει θέσει ο Οργανισμός για την αναβάθμιση των υπηρεσιών μαζικής άθλησης.  Κυρίως όμως, η συμμετοχή στην εκστρατεία αυτήν, αποτελεί μια πρωτοποριακή ευκαιρία για όλους τους φορείς που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, να εμπλακούν ενεργά,  δημιουργώντας δια-τομεακές συμπράξεις συνεργασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με στόχο την βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω του αθλητισμού. Μας χαροποιηθεί ιδιαίτερα το γεγονός, ότι και φέτος στην πρόσκληση μας ανταποκρίθηκαν όλοι βασικοί συντελεστές αυτής της διοργάνωσης.  Πέραν των αθλητικών φορέων -συμπεριλαμβανομένων και των Προγραμμάτων του ΚΟΑ-  στην Εβδομάδα συμμετείχαν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και όλες οι βαθμίδες της Εκπαίδευσης κινητοποιώντας όλο το μαθητικό πληθυσμό.  Καθοριστική θεωρείται η συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας αφού η ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την υγεία αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή 10 Δήμων οι οποίοι διοργάνωσαν σημαντικό αριθμό δράσεων, στην πλειοψηφία τους καινοτόμων για τα δεδομένα της Κύπρου και της Ευρώπης.  Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο αποδεικνύει ότι οι συντονισμένες πολιτικές και τα αντίστοιχα μέτρα είναι αποτελεσματικά, κυρίως όταν αυτά εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

 

Συνολικά, φέτος, πραγματοποιήθηκαν 108 δράσεις, στις οποίες υπολογίζεται ότι  συμμετείχαν δωρεάν γύρω στους 113,430 συμπολίτες μας.  Σημαντικό είναι το γεγονός ότι για τη διοργάνωση αρκετών δράσεων δεν απαιτήθηκε οποιοδήποτε κόστος ή ήταν χαμηλού κόστους. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία όσον αφορά στο μέγεθος τους, το επίπεδο στο οποίο διοργανώθηκαν, στις ομάδες-στόχους στις οποίες απευθύνθηκαν – έχοντας ως γνώμονα τη συμμετοχή όλων των πολιτών.  Οι δράσεις εστίασαν σε πέντε θεματικές:

 

  • Εκπαιδευτικό περιβάλλον,
  • Εργασιακό περιβάλλον,
  • Εξωτερικοί χώροι
  • Αθλητικές ομοσπονδίες, τα σωματεία, προγράμματα και τα γυμναστήρια.
  • Άτομα τρίτης ηλικίας, με ειδικές ικανότητες και άτομα με αναπηρίες.

 

Ένας από τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει η  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι να καταστεί για τους πολίτες η ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα δια βίου συνήθεια και όχι ένα μεμονωμένο γεγονός. Επιδίωξη δική αλλά και των εταίρων μας,  είναι μέσα από τις διάφορες δράσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας,  ο εντοπισμός νέων προγραμμάτων άθλησης που να προσελκύουν το ενδιαφέρον των πολιτών  έτσι ώστε να εφαρμόζονται καθ’ ΄ολη τη διάρκεια της χρονιάς.  Αυτός είναι και ένας  από τους λόγους που φέτος ως Κύπρος καινοτομήσαμε και καθιερώσαμε για πρώτη φορά τα Εθνικά Βραβεία #BeActive Awards, των οποίων τα αποτελέσματα θα επιβραβεύσουμε στη συνέχεια της εκδήλωσης μας.

 

Επιπρόσθετα, στόχος του ΚΟΑ είναι η όσον το δυνατόν καλύτερη διάδοση των μηνυμάτων της Εβδομάδας αλλά και τις προσπάθειας που κατέβαλαν όλοι οι φορείς που συμμετείχαν. Με γνώμονα αυτό, φέτος, εστιάσαμε ακόμα περισσότερο στην εκστρατεία επικοινωνίας της Εβδομάδας. Η δημιουργία της  Εθνικής Ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (www.beactive.cy) συνέβαλε σημαντικά στην προβολή των δράσεων της Εβδομάδας αλλά και στην άμεση ενημέρωση όλων των πολιτών.

 

Καθοριστικό ρόλο στη διάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας διαδραμάτισαν και οι Πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2016, οι κ.κ. Γιώργος Αχιλλέως, Κυριακή Κουττούκη και Γιάγκος Γεωργίου, τους οποίους ο Οργανισμός ευχαριστεί  τόσο για τη στήριξη τους στην προσπάθεια μας αλλά και για αξιόλογα αποτελέσματα που  έχουν επιτύχει μέσα από το ρόλο που τους ανατέθηκε.

 

Η συλλογική απόφαση των μεγαλύτερων τηλεοπτικών καναλιών παγκύπριας εμβέλειας ANTENNA, MEGAONE,  SIGMA, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ALPHA Κύπρου να στηρίξουν επικοινωνιακά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, συνέβαλε καταλυτικά στην ενημέρωση των πολιτών μας για την Εβδομάδα αλλά και στη μετάδοση των  μηνυμάτων της. Οι χορηγοί επικοινωνίας παρείχαν δωρεάν κάλυψη των δράσεων, προέβαλαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του μήνα Σεπτεμβρίου τα τηλεοπτικά σποτς των Πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού  και φιλοξένησαν  σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές τους εκπροσώπους ΚΟΑ αλλά και των φορέων που διοργάνωσαν δράσεις.  

 

Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού βασίζεται βεβαίως και στην πολύπλευρη στήριξη της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης που δίνεται στους Εθνικούς Συντονιστές μέσα από το Πρόγραμμα Erasmus Plus.   Το 2016,  η Επιτροπή συγχρηματοδότησε τις δράσεις της ΕΕΑ με το συνολικό ποσό των €5,2 εκατομμυρίων.  Το συνολικό κόστος διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο ανήλθε στις € 75,737  εκ των οποίων το 80% αποτέλεσε τη χρηματοδότηση από την Επιτροπή και το 20% τη συνεισφορά του Οργανισμού.

 

Τελειώνοντας, θα ήθελα για σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία στην εκδήλωση και να  επισημάνω για ακόμα μια φορά  ότι η συμβολή και η  βοήθεια σας ήταν καθοριστική για την επιτυχία της δεύτερης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.  Μαζί έχουμε θέσει πολύ ψηλά τον πήχη και είμαστε σίγουροι ότι  με τη νέα χρονιά θα σας έχουμε όλους μαζί μας για να διοργανώσουμε μια ακόμα επιτυχημένη εκστρατεία  και να  στείλουμε ξανά όλοι μαζί το μήνυμα: #ΒeActive.

 

Σας ευχαριστώ.