Πραγματοποιήθηκε σήμερα το Open Day Ενόργανης Γυμναστικής από το Σωματείο Ολυμπιακής Γυμναστικής ΒΥΡΩΝ στη Λάρνακα, στο πλαίσιο του MOVE WEEK 2015.

Παιδιά άνω των 4 χρόνων είχαν την ευκαιρία της Ενόργανης Γυμναστικής.

[Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 91]
[Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 93]
[Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 94] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 96][Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 92][Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 95][Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 101]
[Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 97]
[Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 98] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 99] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 100]
[Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 102]
[Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 103] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 104] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 105] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 106] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 107] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 108] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 109] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 110] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 111] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 112] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 113] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 114] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 115] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 117] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 116][Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 118] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 119] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 120] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 121] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 122] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 123] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 124] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 125] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 126] [Open Day Gymnastics in Olympic Gymnastics Byron Club -ΜΟVE WEEK 127]