1η Εισήγηση: “Βιοχημικές αλλαγές στην αποπροπόνηση”.

Εισηγητής: Μούγιος Βασίλης

2η Εισήγηση: “Μεταβολές της αντοχής, της μυϊκής δύναμης και της ισχύος ως αποτέλεσμα απότομης μείωσης του όγκου ή/και της έντασης της προπόνησης: απόδοση και φυσιολογικοί μηχανισμοί” Εισηγητής: Γρηγόρης Μπογδάνης