klea papaellina  koa
klea papaellina koa

Κύριε Πρόεδρε του ΚΟΤ….

 

Ο Αθλητισμός και ο Τουρισμός αποτελούν σήμερα δύο από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους κοινωνικούς θεσμούς. Δύο θεσμοί που μέσα από αυτούς απορρέουν κοινά οράματα και στόχοι που αποσκοπούν στην ευρύτερη κατανόηση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών , των παραδόσεων, την κινητοποίηση των ανθρώπων και τη διασφάλιση ειρήνης μεταξύ των εθνών. Ταυτόχρονα αποτελούν ισχυρές κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη και την επένδυση στο χώρο των υποδομών μιας χώρας, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων εσόδων και θέσεων εργασίας

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ως οι επίσημοι αντιπροσωπευτικοί φορείς των δύο μεγάλων αυτών κοινωνικών θεσμών στην Κύπρο, έχουν θέσει ως στόχο τους την προώθηση και ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού.

 

Η μέχρι σήμερα αμφίδρομη και άψογη συνεργασία του ΚΟΑ με τον ΚΟΤ καταγράφει σημαντικά βήματα ως προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο. Είναι λόγω της εξαίσιας συνεργασίας μας που έχουμε την χαρά να είμαστε σήμερα όλοι εδώ για την πραγματοποίηση της πρώτης κοινής εκδήλωσης μεταξύ των δύο Οργανισμών , η οποία ευελπιστούμε ότι θα είναι το έναυσμα στην δρομολόγηση διαμόρφωσης των υφιστάμενων και τη χάραξη νέων πολιτικών σε αυτόν τον τομέα.

 

Επιδίωξη και των δύο φορέων, είναι η εδραίωση και περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας μας, στοχεύοντας πάντα στην περαιτέρω βελτίωση ή/και δημιουργία νέων δομών στον τομέα του Αθλητικού Τουρισμού.

 

Το ΔΣ του ΚΟΑ ιεραρχεί πολύ ψηλά τον συγκεκριμένο τομέα στις προτεραιότητες του. Γι αυτόν τον λόγο είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε σήμερα κάποια σημαντικά βήματα που έχουν γίνει από τον Οργανισμό και μπορούν να αποτελέσουν  βάση για τη θεμελίωση του  Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο. Η  δημιουργία Επιτροπής Αθλητικών Χώρων και Αθλητικού Τουρισμού αποτελεί  καθοριστικό παράγοντα ο οποίος διασφαλίζει ότι ο τομέας αυτός θα τύχει της δέουσας αντιμετώπισης.

 

Αναγνωρίζουμε ότι ο Αθλητικός Τουρισμός αποτελεί παράγοντα οικονομικής  ανάπτυξης και προόδου καθώς συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση εσόδων του κράτους, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μια πληθώρα άμεσων και έμμεσων παραγωγικών δραστηριοτήτων ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η εποχικότητα του τουρισμού και προβάλλεται η πολιτιστική μας κληρονομιά.

 

Για αυτό το λόγο, πέρα από τα όσα ανέφερα τα οποία θα σας παρουσιάσουν εκτενώς στη συνέχεια οι αρμόδιοι για το κάθε θέμα Λειτουργοί ΚΟΑ, θα ήθελα να σταθώ σε ένα επίσης σημαντικό έργο προσφοράς του Οργανισμού που είναι οι Επιχορηγήσεις Διεκδίκησης Διεθνών Αγώνων από τις Ομοσπονδίες μας.

Μέσα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο οι Ομοσπονδίες μας είναι μέλη Ευρωπαϊκών και Διεθνών σωμάτων και μέσα από αυτή τους την ιδιότητα έχουν την ευχέρεια να διεκδικούν και να αναλαμβάνουν διάφορες ευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες διοργανώσεις. Θέλω να τονίσω ότι ο Οργανισμός αξιολογεί ότι η διοργάνωση διεθνών αγώνων στην Κύπρο είναι μεγάλης σημασίας όσο αφορά την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμό στον τόπο μας αλλά και την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό.

 

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός για το έτος 2015, έχει επιχορηγήσει τις Ομοσπονδίες για  σκοπούς Διεκδίκησης Διεθνών Αγώνων στην  Κύπρο με το ποσό των €164.000, για σκοπούς Διεθνών Συμμετοχών της Κύπρου στο εξωτερικό με το ποσό €824.100 και για Διεθνή Συνέδρια το ποσό των €64.450.

 

Οι  δύο πιο μεγάλες σε συμμετοχή Διεθνές Οργανώσεις που έλαβαν χώρα στην Κύπρο, προέρχονται από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

 

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου διοργάνωσε το ISSF WORLD CUP στα αθλήματα TΡΑΠ – ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ – ΣΚΗΤ , από τις 24 μέχρι και τις 4 Μαΐου 2015, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας όπου συμμετείχαν συνολικά 77 χώρες, συμπεριλαμβανομένου της Κύπρου, με 491 αθλητές. Ο αριθμός συνοδών και προπονητών που παρευρέθηκαν στον αγώνα και συνόδεψαν τις εθνικές ομάδες, υπολογίζεται περίπου σε 150 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από την Ομοσπονδία, καταγράφηκαν στο σύνολο 1781 διανυκτερεύσεις σε μονά δωμάτια και 1062 διανυκτερεύσεις σε διπλά δωμάτια.

 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού διοργάνωσε το Δέκατο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Beach Volleyball , από τις 16 μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2015, στη Λάρνακα, στη παραλία των Φοινικούδων.  Συμμετείχαν συνολικά 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένου της Κύπρου με 23 ομάδες στο Πρωτάθλημα των Ανδρών, 46 αθλητές και 46 συνοδοί, και 18 ομάδες στο Πρωτάθλημα Γυναικών, 36 αθλήτριες και 36 συνοδοί.

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχουν την υποχρέωση, τολμώ να πω, να είναι ως αρωγοί και αλληλέγγυοι με όσες δράσεις προωθούν βασικές πτυχές ανάπτυξης, δημιουργίας και ψυχαγωγίας όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αθλητικός τουρισμός. Είναι μια δράση που μπορεί να αποτελέσει φορέα προστιθεμένης αξίας στην κοινωνία, στην νεολαία της, τον πολιτισμό και γενικότερα στην Κυπριακή Οικονομία.

 

Συνοψίζοντας, αναφέρομαι στους βασικούς εταίρους μας, Ομοσπονδίες και Τουριστικούς Φορείς,  τον οποίων το έργο είναι υψίστης σημασίας για να επιτευχθούν οι στόχοι και επαναλαμβάνω ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι συνάδελφοι μου στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και η υπηρεσία είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία όλων μας θα αποτελέσει ορόσημο για την καλύτερη και ουσιαστικότερη εδραίωση και αναγνώριση του αθλητικού τουρισμό στην Κύπρο.