nikolakis volley 2018 seminar
nikolakis volley 2018 seminar

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το σεμινάριο προπονητικής που διεξήχθη στις 03  Ιανουαρίου 2018 στο γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου δίδαξαν οι Ελλαδίτες προπονητές Γιάννης Νικολάκης και Χρίστος Βαρατάσης.

Το σεμινάριο που περιλάμβανε τόσο πρακτική όσο και θεωρία είχε άμεση σχέση με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και οι προπονητές – μέλη του Συνδέσμου προπονητών ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο βαθμό.

Το σεμινάριο ήταν υποχρεωτικό για την κατάρτιση των προπονητών  και ήταν πάρα πολύ χρήσιμο.  Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο ήταν τα ακόλουθα:

1. Μοντέλο Ανάπτυξης (Πλάνο, τεχνική, τακτική, Φυσική προετοιμασία)
2. Υποδειγματική προπόνηση παραμέτρων φυσικής κατάστασης (πρακτική)
3. Επιμέρους ανάλυση ένταξής τους σε προπόνηση πετοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών (πρακτική)