Nα αποκατασταθεί το κύρος και η εικόνα της Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας

265
Fencing 2018
Fencing 2018
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας με αφορμή δημοσιεύματα σε εφημερίδα και ανακοινώσεις σε συγκεκριμένα προφίλ ατόμων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για δήθεν «κατάχρηση δημοσίου χρήματος», «λειτουργία κατά παράβαση της νομοθεσίας του ΚΟΑ», «παράτυπες συγκλήσεις Γενικών συνελεύσεων», «απαγόρευση δράσης» και εις απάντηση παραπόνων αθλητών και γονέων για παραπλάνηση και τέλεση μη εγκεκριμένων αγώνων κ.α. δηλώνει τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΑ
1. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της αγωνιστικής δραστηριότητας που είχε επιβάλει ο ΚΟΑ, προέκυψε, λόγο αμφισβήτησης από συγκεκριμένα άτομα-μέλη σωματείων, της εγκυρότητας της τελευταίας εκλογικής γενικής συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 4 Μαρτίου 2018. Τα άτομα αυτά, ενώ κατείχαν θέση για 3 μόνο μήνες στο προηγούμενο Δ.Σ δεν ανήκουν πλέον στο νέο Δ.Σ της ομοσπονδίας, αλλά ισχυρίζονται ότι συνεχίζουν να αποτελούν μέλη του Δ.Σ της ομοσπονδίας. Η παράλληλη δράση 2 συμβουλίων, ανάγκασε τον ΚΟΑ να επέμβει και να επιβάλει προσωρινά και μέχρι περάτωσης σχετικής έρευνας και έκδοση απόφασης, αναστολή της αγωνιστικής δραστηριότητας.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΞ ΑΠΟ ΚΟΑ
2. Η σύγκληση και διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων, γινόταν πάντοτε σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, αναγνώρισε ως έγκυρη την γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στις 4 Μαρτίου 2018 και το συμβούλιο που ανακηρύχθηκε με Πρόεδρο τον κ. Χατζηαράπη Γιάννη.
3. Τα συγκεκριμένα αυτά άτομα-μέλη σωματείων, κατά παράβαση της πιο πάνω απόφασης του Δ.Σ. του ΚΟΑ και σχετικών γραπτών εντολών που εξέδωσε και αναφέρονταν σε προγραμματισμό και έγκριση της αγωνιστικής δραστηριότητας της ομοσπονδίας από τον ΚΟΑ, συνεχίζουν να προβαίνουν σε πράξεις και τέλεση ούτος αυτοαποκαλούμενων «πρωταθλημάτων» εξ’ ονόματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας χωρίς την έγκριση από τον ΚΟΑ. Οι πράξεις αυτές έχουν καταγγελθεί στο Δ.Σ του ΚΟΑ, στην Αστυνομία και την Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού (ΑΔΕΑ) και τελούν υπό διερεύνηση.
4. Το αγωνιστικό πρόγραμμα, όπως και όλες οι αποστολές – δραστηριότητες του παρόντος Δ.Σ. της ομοσπονδίας, αναγνωρισμένου από τον ΚΟΑ, γίνονται με την συνεργασία και έγκριση του ΚΟΑ.
5. Τα σωματεία των συγκεκριμένων προαναφερόμενων ατόμων, ήτοι της ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ και ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ (τα 3 από τα 6 αθλητικά σωματεία μέλη της ομοσπονδίας) τηρούν στάση αποχής από επίσημους εγκεκριμένους αγώνες της νόμιμης ομοσπονδίας, στερώντας το δικαίωμα των αθλητών τους να αγωνιστούν. Η ενέργεια αυτή επηρεάζει δυσμενώς την αγωνιστική πορεία των δικών τους αθλητών και μόνο.
6. Οι διοικούντες των συγκεκριμένων σωματείων, εν μέσω παραπληροφόρησης, κρατούν στο σκοτάδι τα μέλη τους σχετικά με τις ενέργειές τους και τις αποφάσεις του ΚΟΑ, σπείροντας την αμφισβήτηση και την διχόνοια. Η ομοσπονδία έγινε αποδέκτης πολλών τέτοιων παραπόνων. Η διοχέτευση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ διοικούντων στον αγωνιστικό τομέα, την οποία επιχειρούν για πολλοστή φορά στις πλάτες των αθλητών τους, είναι απαράδεκτη και βλάπτει τους ίδιους τους αθλητές και το άθλημα.
7. Η νόμιμη ομοσπονδία σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, εφάρμοσε προσωρινά ένα πλαίσιο λειτουργίας, με το οποίο έγινε προσπάθεια να προστατευτούν και να μην «θυματοποιηθούν» οι αθλητές των πιο πάνω σωματείων από την αποχή που τηρούν τα σωματεία τους από επίσημους αγώνες. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, εντάχθηκαν κατ’ εξαίρεση στην Εθνική ομάδα και συμπεριλήφθηκαν αθλητές σε διεθνείς αποστολές, που δεν είχαν συμμετάσχει στα εγχώρια Πρωταθλήματα και δεν είχαν λάβει την δέουσα βαθμολογία για να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην Εθνική ομάδα.
 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
8. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν τεράστιες αγωνιστικές επιτυχίες για τα Κυπριακά δεδομένα, όπως Χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμιους αγώνες, 35η θέση Κύπριου αθλητή στην Παγκόσμια κατάταξη και διοργάνωση διεθνών αγώνων με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας αθλητές από πολλές χώρες του εξωτερικού, στηρίζοντας συνάμα τον αθλητικό τουρισμό στην Κύπρο. Η επάξια εκπροσώπησή μας στις Παγκοσμίου επιπέδου διοργανώσεις, καθώς και η διαφήμιση της χώρας μας εν μέσω διεθνών διοργανώσεων στην Κύπρο, δεικνύουν το έργο, την αφοσίωση και την αγάπη των ανθρώπων και συνεργατών της ομοσπονδίας για την πρόοδο του αθλήματος.
Περεταίρω σημειώνουμε και τα ακόλουθα:
9. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης και κινείται με βασικό άξονα την αξιοκρατία. Τα στοιχεία αυτά έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην επί τετραετία επιδόσεων στον αγωνιστικό τομέα αλλά και των αποτελεσμάτων που καταγράφονται στους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους τόσο από τον ΚΟΑ, αλλά και τον εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή PwC. Η ομοσπονδία παρουσιάζει συνεχή βελτίωση.
10. Σε ετήσια βάση κατατίθενται στον ΚΟΑ για έλεγχο, ο προϋπολογισμός, οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ο αγωνιστικός έλεγχος, η αγωνιστική αξιολόγηση και όλα τα παραστατικά των δαπανών, με τα πρακτικά έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποτέ δεν υπήρξε περικοπή κονδυλίων εξ’ υπαιτιότητας της ΚΟΞ ή κατακράτηση της ετήσιας επιχορήγησης από τον ΚΟΑ. Αντιθέτως η ετήσια κρατική χορηγία συνεχώς αυξάνεται.
11. Οι προσλήψεις προσωπικού διεξάγονται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης της θέσης και σύναψης σύμβασης, με μοναδικό γνώμονα την κατάρτιση και εμπειρία τους και όχι την καταγωγή, τις γνωριμίες ή την συγγένεια.
12. Το αθλητικό υλικό καταγράφεται σε ειδικό για το σκοπό αυτό μητρώο αθλητικού υλικού, με όλα τα παραστατικά, ενώ υλικό που έχει παραχωρηθεί σε αθλητικά σωματεία, χρεώνεται με ειδικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.
13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όλοι εθελοντές και οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι άμισθες. Η ομοσπονδία είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν παράγει κέρδη και οι θεσμοθετημένοι κανονισμοί δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Επιπλέον, έχουν τεθεί πρόνοιες για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και περιπτώσεις λήψης αποφάσεων για συγγενικά πρόσωπα, οι οποίες εφαρμόζονται απαρέγκλιτα.
14. Η ομοσπονδία επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των αθλητών νεαρής ηλικίας και των προπονητών, με σκοπό ακριβώς να βοηθήσει την ανάπτυξη του αθλήματος. Στην προσπάθεια αυτή, έχει θέσει σε εφαρμογή 2ετές σχέδιο δράσης, με έμφαση στα προγράμματα ανάπτυξης βάσης και ανάπτυξης ταλέντων, παραχωρώντας παράλληλα αθλητικό υλικό και επιχορηγήσεις στα σωματεία μέλη της. Η υλοποίηση των σχεδιασμών αυτών, επιτυγχάνεται με μετρήσιμα και αξιοκρατικά κριτήρια και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους κανονισμούς της, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια εξυπηρέτησης «συμφερόντων».
15. Η προσπάθεια να πληγεί η αξιοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων εν μέσω καταγγελιών έπεσε στο κενό, καθότι οι αποφάσεις της επιτρόπου διοικήσεως και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017 και της επιτρόπου προστασίας δικαιωμάτων του παιδιού ημερομηνίας 1 Νοεμβρίου 2017, δικαίωσαν την ομοσπονδία.
16. Είναι γεγονός ότι η ομοσπονδία αποτελείται από ένα «κράμα» μελών (φυσικά πρόσωπα και αθλητικά σωματεία) το οποίο συνυπάρχει προσωρινά και έως ότου ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος που διανύει η ομοσπονδία από το 2013. Έκτοτε, με την δραστηριοποίηση 3 και πλέον αθλητικών σωματείων, τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο για την απεμπλοκή των φυσικών προσώπων μελών. Σε καμία περίπτωση όμως η ομοσπονδία θα μπορούσε να υφίσταται, να λειτουργεί και να επιχορηγείται, εάν είχε διαπιστωθεί παράβαση των νόμων και κανονισμών του ΚΟΑ. Εν έτη λοιπόν 2018 έχουν εγγραφεί 6 αθλητικά σωματεία και ο αριθμός των φυσικών προσώπων έχει ελαχιστοποιηθεί, με ορίζοντα την επόμενη εκλογική συνέλευση όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεταβατικό στάδιο.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 2018
17. Η συνεχής στοχοποίηση ενός πολύ περιορισμένου αριθμού ατόμων – συνεργατών της ομοσπονδίας, χωρίς καν να εξετάζεται η επιστημονική τους κατάρτιση και η επαγγελματική τους επάρκεια και διαχρονική συνεισφορά τους και επί τη βάσει εσφαλμένης πληροφόρησης σχετικά με αποδοχές και ωφελήματα, είναι εκδικητική και δεν συνάδει με τις αρχές ήθους και τις αξίες του φίλαθλου πνεύματος. Την θεωρούμε απαράδεκτη και ανήθικη.
18. Η εμφανής, πλέον, προσπάθεια συκοφάντησης και απαξίωσης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, την ώρα που διανύει μία μεταβατική περίοδο και παράλληλης αγωνιστικής ανάπτυξης, με εγγραφές νέων σωματείων, διεθνείς διοργανώσεις και επιτυχίες, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τις πραγματικές επιδιώξεις των εμπνευστών του συγκεκριμένου εγχειρήματος και τους σχεδιασμούς που προσπαθούν να δρομολογήσουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι στη διάθεση οποιουδήποτε για διάλογο και παροχή πληροφόρησης και διευκρινήσεων για οποιοδήποτε θέμα.
 
 
 

Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο actioninsports.com

  • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
  • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
  • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube