Οι φίλοι του στίβου θα μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα του 
Παγκύπριου Εαρινού Πρωταθλήματος Τα 57Α Μάτσεια πατώντας στον πιο κάτω 
σύνδεσμο.

https://cyprus.opentrack.run/x/2018/CYP/matseia/event/