Ημερολογιακός απολογισμός του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ κατά την διάρκεια του Covid-19
.jpg

Το Δ.Σ του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α) ενημερώνει για όλες τις ενέργειες που έγιναν από τον
σύνδεσμο μας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πάντα με γνώμονα το καλό της Δημόσιας
Υγείας και γενικότερα του Δημόσιου Συμφέροντος.
• 12 Μαρτίου: Με ανακοίνωση καλέσαμε όλα τα μέλη μας να ακολουθήσουν και να
εφαρμόσουν όλες τις οδηγίες και εγκύκλιους του Υπουργείου Υγείας, του ΚΟΑ και όλων
των αρμόδιων φορέων για τον τρόπο λειτουργίας με βάση την ασφάλεια και υγεία λόγω
του COVID-19.
• 13 Μαρτίου: Μετά το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και μετέπειτα τις
οδηγίες του ΚΟΑ για αναστολή της λειτουργίας όλων των ιδιωτικών γυμναστηρίων και
χώρων άσκησης, με ανακοίνωση μας καλέσαμε όλα τα μέλη μας για πλήρη
συμμόρφωση.
• 19 Μαρτίου: Με ανακοίνωση μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας αλλά και στα
ΜΜΕ, ενημερώσαμε το κοινό, μέσω γενικών οδηγιών, για τα μέτρα προφύλαξης και
ασφαλείας τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια των ατομικών τους
προπονήσεων.
• 21 Μαρτίου: Εκστρατεία ενημέρωσης προς συναδέλφους αλλά και προς το κοινό μέσω
Poster – για αποφυγή οργανωμένων προπονήσεων κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού,
τονίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα που θα μπορούσε να αποφέρει τυχών μη
συμμόρφωση με τα διατάγματα και τις απαγορεύσεις.
• Στα πλαίσια του κοινωνικού μας έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που προσφέρει η
άσκηση σε σωματική και ψυχική υγειά, ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. προχώρησε σε συνεργασίες
με διαδικτυακές πλατφόρμες, ΜΜΕ και άλλους οργανισμούς με σκοπό την παροχή
προγραμμάτων εκγύμνασης για το κοινό εντελώς δωρεάν. Τα προγράμματα
σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν από μέλη του συνδέσμου μας, τα οποία
ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία. Πιο συγκεκριμένα οι συνεργασίες που έγιναν
είναι:
o 26 Μαρτίου: με την διαδικτυακή πλατφόρμα Black Lemon TV, παρουσιάζοντας
προγράμματα εκγύμνασης για το κοινό επί καθημερινής βάσεως.
o 13 Απριλίου: με το Αθλητικό γραφείο του Δήμου Λεμεσού με σκοπό τη
προώθηση δωρεάν διαδικτυακών προγραμμάτων άσκησης από μέλη μας, προς
τους δημότες της Λεμεσού για τη περίοδο της πανδημίας, σε εβδομαδιαία βάση.
o 18 Μαΐου: Σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ξενοδοχεία, έναρξη παροχής
υπηρεσιών άσκησης δωρεάν από μέλη μας στους επαναπατρισθέντες που
διαμένουν σε καταλύματα λόγω καραντίνας.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τ.Θ: 57493, 3316 Λεμεσός, Κύπρος, Τ: 99084001 E: [email protected] W: www.pasypefaa.org
CYPRUS ASSOCIATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE
P.O. Box 57493, 3316 Limassol, Cyprus, T: 99 084 001, E: [email protected] W: www.pasypefaa.org
• 03 Απριλίου: Ανοιχτή τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom προς τα μέλη μας σε
συνεργασία με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο και εγκεκριμένο λογιστικό γραφείο με
τίτλο: Κατευθυντήριες Γραμμές Σχετικά με τα Επιδόματα την Περίοδο του Κορονοϊού.
• 2 Μαΐου: Μετά από επαφές μας με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, αλλά και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, καταφέραμε να πάρουμε τις
κατάλληλες διευκρινήσεις και να ενημερώσουμε ότι κατά την πρώτη φάση των
χαλαρωτικών μέτρων, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών Personal Training (1-1) σε
εξωτερικούς χώρους από τους Κατά Νόμο Εγκεκριμένους Γυμναστές.
• 3 Μαΐου: Ενημέρωση προς τα μέλη μας με προτεινόμενα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής
κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών άσκησης σε εξωτερικούς χώρους σε ατομικό
επίπεδο (personal training).
• 20 Μάιου: Μετά από ενέργειες μας καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για όλους τους Κατά
Νόμο Εγκεκριμένους Γυμναστές το δικαίωμα για παροχή υπηρεσιών ομαδικής άσκησης
μέχρι 10 άτομα (Group training) σε εξωτερικούς χώρους. Με ανακοίνωση μας
ενημερώσαμε τους συναδέλφους για αυτή την εξέλιξη προτείνοντας ταυτόχρονα μέτρα
για ασφάλεια και υγιεινή κατά τη διάρκεια του outdoor group training.
• Το Δ.Σ του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ είχε λόγο και ρόλο στο υγειονομικό πρωτόκολλο που
δημοσιεύτηκε αναφορικά με τα μέτρα προστασίας για την επαναλειτουργία των
γυμναστηρίων, αφού είχε άμεσες επαφές με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
αποστέλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Παράλληλα ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α.
πραγματοποίησε επαφές με λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας αλλά και την
επιδημιολογική ομάδα.
• Σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων δημιουργήθηκε
διαφημιστικό σποτ με θέμα την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων διαβεβαιώνοντας το
κοινό, ότι τα μέλη των 2 συνδέσμων (Κατά νόμο Εγκεκριμένοι Γυμναστές και
Αδειοδοτημένα Γυμναστήρια) έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας, για την ομαλή επιστροφή των ασκούμενων στα γυμναστήρια.
• Οργάνωση τηλεδιάσκεψης σε μορφή Q&A, μέσω της πλατφόρμας Ζoom, με καλεσμένο
τον κ. Λεόντιο Τσέλεπο, μέλος του Δ.Σ του ΚΟΑ, απαντώντας σε ερωτήσεις που έθεσαν
τα ίδια τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α, αναφορικά με την επαναλειτουργία των
γυμναστηρίων και το πρωτόκολλο λειτουργίας.
• Σύναψη συνεργασιών με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τα μέτρα
πρόληψης ασφαλείας και υγιεινής (απολυμάνσεις κτλ), σε προνομιακές τιμές προς τα
μέλη του συνδέσμου.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τ.Θ: 57493, 3316 Λεμεσός, Κύπρος, Τ: 99084001 E: [email protected] W: www.pasypefaa.org
CYPRUS ASSOCIATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE
P.O. Box 57493, 3316 Limassol, Cyprus, T: 99 084 001, E: [email protected] W: www.pasypefaa.org
• Μετά από επαφές μας, αρχικά με το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια με την εταιρεία
NIPD Genetics, η οποία διενεργεί τις δειγματολογικές εξετάσεις για τον COVID-19,
εξασφαλίσαμε το δικαίωμα των Γυμναστών να ενταχθούν στη διαδικασία για τεστ
κορονοϊού. Επομένως συνάδελφοι από όλοι την Κύπρο μπορούσαν να υποβάλουν
αίτηση για δωρεάν δειγματοληψία, στα πλαίσια των επιχορηγημένων μοριακών
εξετάσεων για τον COVID-19.
• Συχνή ενημέρωση προς το κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του
συνδέσμου με επιστημονικά άρθρα από έρευνες που είχαν άμεση σχέση με την άσκηση
κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
• Συχνή ενημέρωση προς τα μέλη μας για διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.
• Αναδημοσίευση όλων των οικονομικών πακέτων στήριξης και σχεδιασμών που
εξάγγειλε η κυβέρνηση σχετικά με τον COVID-19 και έχουν σχέση με τον κλάδο.
• Πάνω από 20 τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις αλλά και συνεντεύξεις στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ενημερώνοντας από τη μία το κοινό για το τι πρέπει να
προσέξει αναφορικά με την άσκηση, αλλά και τους συναδέλφους από την άλλη για όλες
τις εξελίξεις που αφορούσαν τον κλάδο μας.
Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. από την έναρξη της πανδημίας, επιδίωξε καταρχήν την πλήρη
συμμόρφωση με όλα τα διατάγματα, διασφαλίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των
πολιτών και της Δημόσιας Υγείας. Με την εμφάνιση των πρώτων φάσεων των χαλαρωτικών
μέτρων, μέχρι και σήμερα, συνεχίζει την προσπάθεια για την επαναδραστηριοποίηση του
κλάδου και την ενεργοποίηση της οικονομίας γενικότερα, και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει την
προσπάθεια για την συνέχιση της παροχής του αγαθού τη άσκησης, της οποίας η αναγκαιότητα
φάνηκε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.


Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο actioninsports.com

  • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
  • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
  • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube