cyprus olympic committee
cyprus olympic committee

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή της ΚΟΕ. Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, η ΚΟΕ διενεργεί διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή για περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης των υπηρεσιών για πρόσθετο ένα έτος.

 

Σκοπός της Σύμβασης είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της ΚΟΕ. Περιλαμβάνει:

α) τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων που θα καθοριστούν σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) της ΚΟΕ,

β) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τον εντοπισμό αδυναμιών και την εισήγηση προτάσεων βελτίωσης,

γ) την ετοιμασία εκθέσεων ανά τρίμηνο επί του αντικειμένου της Σύμβασης.

 

Η Σύμβαση αφορά την απασχόληση ενός ατόμου, 7,5 ώρες ημερησίως (ανθρωποημέρα). Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης θα είναι εκατό τέσσερεις (104) ανθρωποημέρες οι οποίες θα κατανεμηθούν στη διάρκεια των 2 ετών  που διαρκεί η Σύμβαση, με δυνατότητα παράτασης των υπηρεσιών για ακόμα πενήντα δύο (52) ανθρωποημέρες για 1 έτος νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές.

 

Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι η ΚΟΕ που εδρεύει στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην οδό Αμφιπόλεος 21, 2025 Λευκωσία.

 

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν στην ΚΟΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22449890 με την ένδειξη «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού Ελεγκτή στην ΚΟΕ». Η πλήρης προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ (www.olympic.org.cy) στην κατηγορία Ειδήσεις > Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί.

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΚΟΕ» τόσο στο έξω μέρος του φακέλου όσο και στην προσφορά και να φθάσουν στα γραφεία της ΚΟΕ το αργότερο μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2018

και ώρα 13:00.

 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή


Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο actioninsports.com

  • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
  • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
  • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube