Γενικά περί Αθλημάτων Σκοποβολής

Τα αθλήματα της σκοποβολής χωρίζονται σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες και τύπους ανάλογα:

 • τον τύπο του όπλου π.χ. Τυφέκιο, Πιστόλι, Βαλλίστρα, Λειόκανο, με ραβδωτή κάνη
 • τις αποστάσεις των στόχων από την γραμμή βολής
 • το χρόνο που δύναται να βάλλει ο σκοπευτής κατά των στόχων
 • το διαμέτρημα του όπλου ή τον τρόπο λειτουργίας του
 • το φύλο ή την ηλικία του αγωνιζόμενου
 • τον τύπο, το μέγεθος ή το υλικό του στόχου
 • κ.α.

 

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία ΚΥΠΡΟΥ κατατάσσει τα αγωνίσματα της σκοποβολής σε δύο κύριες ενότητες, την ενότητα του Σταθερού Στόχου και την ενότητα του Πήλινου Στόχου.

Α. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Στην ενότητα αυτή κατατάσσονται όλα τα αγωνίσματα σκοποβολής που ο στόχος είναι σταθερά τοποθετημένος σε διάφορες αποστάσεις (ανάλογα το αγώνισμα) ή εάν κινείται η κίνηση του είναι με μικρή ταχύτητα σε προκαθορισμένη βραχεία τροχιά ή άξονα. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται στα αγωνίσματα του σταθερού στόχου είναι στην πλειονότητα τους από χαρτί ή σε μερικές περιπτώσεις από μέταλλο.

Τα πιο διαδεδομένα αγωνίσματα σκοποβολής Σταθερού Στόχου στην Ελλάδα είναι τα εξής:

 • Πιστόλι ISSF (με σειρά διαμετρήματος)
  • Αεροβόλο
  • Standard με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος
  • Ελεύθερο με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος
  • Ταχύτητος με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος
  • Sport με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος
  • Κεντρικής Πυροδότησης με όπλα Μεγάλου Διαμετρήματος
 • Τουφέκι ISSF (με σειρά διαμετρήματος)
  • Αεροβόλο
  • Τουφέκι με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος Πρηνηδόν
  • Τουφέκι με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος Τριών Στάσεων
  • 300μ. Τουφέκι με πυροβόλα όπλα Μεγάλου Διαμετρήματος Πρηνηδόν
  • 300μ. Τουφέκι με πυροβόλα όπλα Μεγάλου Διαμετρήματος 3Χ20
  • Κινούμενο Στόχο με αεροβόλο ή πυροβόλο τυφέκιο Μικρού Διαμετρήματος
 • Σκοποβολή IPSC
 1. Με πυροβόλα όπλα χειρός (πιστόλια και περίστροφα)
 2. Με λειόκανα πυροβόλα τυφέκια
 3. Με ραβδωτά πυροβόλα τυφέκια
 • Σκοποβολή MLAIC
 1. Με πάσης φύσεως πυροβόλα όπλα εμπροσθογεμή
 • Σκοποβολή IMMSU
 1. Με πάσης φύσεως όπλα σε διάφορες αποστάσεις κατά μεταλλικών στόχων

Και άλλα πολλά αγωνίσματα όπως benchrestslug, βαλλίστρα κ.α.

Τουφέκι (10μ, 50μ & 300μ)
Τα αγωνίσματα Τυφεκίων διεξάγονται σε τρεις αποστάσεις ανάλογα το αγώνισμα, στα 10 μέτρα, στα 50 μέτρα και στα 300 μέτρα.

Βαθμολογία
: Στους αγώνες του τουφεκιού οι σκοπευτές στοχεύουν ανάλογα το αγώνισμα από τις θέσεις πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς. Οι διαγωνιζόμενοι κερδίζουν βαθμούς ανάλογα με τις βολές που κάνουν. Ο κάθε στόχος αποτελείται από 10 ομόκεντρους κύκλους με βαθμολογία από το ένα έως το 10. Ο κεντρικός κύκλος δίνει 10 βαθμούς, ο επόμενος εννέα και ο τελευταίος εξωτερικά έναν. Η βαθμολογία εκφράζεται όχι μόνο από ακεραίους αλλά και με δεκαδικούς.
Αεροβόλο Τουφέκι (10μ)

Οι αθλητές ρίχνουν βολές από όρθια στάση, σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων. Ειδικότερα, οι άνδρες ολοκληρώνουν τις 60 βολές σε χρόνο 105 λεπτών με απεριόριστες δοκιμαστικές βολές πριν να αρχίσει ο αγώνας, ενώ οι γυναίκες ολοκληρώνουν τις 40 βολές σε χρόνο 75 λεπτών, περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών βολών.
Τουφέκι Τριών Στάσεων (50μ & 300μ) και Τουφέκι Πρηνηδόν (50μ & 300μ)

Ο σκοπευτής ρίχνει 20 ή 40 βολές (ανάλογα εάν είναι άνδρας ή γυναίκα και ανάλογα την απόσταση του στόχου) σε στάσεις πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων ή 300 μέτρα μακριά. Οι βολές πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένο χρόνο ανά στάση. Πριν από την πρώτη βολή του αγώνα επιτρέπονται απεριόριστες δοκιμαστικές βολές. Στο τουφέκι πρηνηδόν ο σκοπευτής ρίχνει τις βολές του μόνο από την στάση πρηνηδόν.
Οι πήλινοι στόχοι εκτοξεύονται με ταχύτητα, διανύοντας απόσταση 75 μέτρων ενώ το ύψος της τροχιάς τους κυμαίνεται από δύο έως τέσσερα μέτρα. Οι αθλητές αγνοούν ποια από τις τρεις μηχανές σε κάθε θέση εκτοξεύει τον πήλινο δίσκο. Κάθε σκοπευτής έχει το δικαίωμα να επιχειρήσει δύο βολές σε κάθε πήλινο στόχο εφόσον αυτός βρίσκεται στον αέρα.
Πιστόλι (10μ, 25μ & 50μ)

Στα αγωνίσματα πιστολίων οι σκοπευτές ρίχνουν σε πεδία βολής 10 μέτρων, 25 μέτρων και μόνο σε ένα αγώνισμα σε πεδίο βολής 50 μέτρων. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται αποτελούνται από 10 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας, αλλά και από στόχους με 5 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας.
Οι σκοπευτές στοχεύουν από όρθια θέση και πρέπει να ρίχνουν βολές με το ένα χέρι, έχοντας τον καρπό τους ελεύθερο από υποβοηθήματα.
Αεροβόλο Πιστόλι

Οι σκοπευτές ρίχνουν βολές, σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων. Ειδικότερα, οι άνδρες ολοκληρώνουν τις 60 βολές σε χρόνο 105 λεπτών με απεριόριστες δοκιμαστικές βολές πριν να αρχίσει ο αγώνας, ενώ οι γυναίκες ολοκληρώνουν τις 40 βολές σε χρόνο 75 λεπτών, περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών βολών.
Πυροβόλο Πιστόλι 25μ (Sport & Κεντρικής Πυροδότησης)

Ο αγώνας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 6 σειρές των 5 βολών ακριβείας, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 5 λεπτών ανά σειρά και το δεύτερο μέρος από 6 σειρές των 5 βολών ταχείας, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 3 δευτερολέπτων ανά βολή με 7 δευτερόλεπτα κενό από βολή σε βολή. Ο στόχος των βολών ακριβείας αποτελείται από 10 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας και ο στόχος ταχείας βολής από 5 ζώνες βαθμολογίας έχοντας την ίδια εξωτερική περιφέρεια με τον στόχο ακριβείας.
Πιστόλι 25μ (Standard)

Ο αγώνας αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 4 σειρές των 5 βολών , που θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 120 δευτερολέπτων ανά σειρά, το δεύτερο μέρος από 4 σειρές των 5 βολών, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 20 δευτερολέπτων ανά σειρά και το τρίτο μέρος από 4 σειρές των 5 βολών που πρέπει να ολοκληρωθούν σε 10 δευτερόλεπτα ανά σειρά. Ο στόχος αποτελείται από 10 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας.
Πυροβόλο Πιστόλι 25μ (Ταχύτητας)Ο αγώνας αυτός αποτελείται από δύο γύρους των 30 βολών ο καθένας, σε στόχο που βρίσκεται απόσταση 25 μέτρων. Κάθε γύρος αποτελείται από 6 σειρές των 5 βολών, εκ των οποίων οι πρώτες 2 σειρές ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα 8 δευτερολέπτων έκαστη, οι επόμενες 2 σε χρονικό διάστημα 6 δευτερολέπτων έκαστη και οι υπόλοιπες σε χρονικό διάστημα 4 δευτερολέπτων. Ο στόχος είναι ο στόχος με τις 5 ζώνες βαθμολογίας.
Πυροβόλο Πιστόλι 50μ

Ο σκοπευτής ρίχνει 60 βολές σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων. Οι βολές πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 120 λεπτών. Πριν από την πρώτη βολή του αγώνα επιτρέπονται απεριόριστες δοκιμαστικές βολές.
Κινούμενος Στόχος (10μ & 50μ)Στα αγωνίσματα σε κινούμενο στόχο, οι αθλητές βάλουν εναντίον στόχου που κινείται σε απόσταση 10 μέτρων ή 50 μέτρων (ανάλογα το αγώνισμα). Ο αγώνας περιλαμβάνει μια «αργή σειρά» 30 βολών και μια «γρήγορη» 30 βολών σε κινούμενο στόχο ή αποτελείται από “μεικτές” βολές. Οι σκοπευτές στην «αργή σειρά» έχουν 5 δευτερόλεπτα να στοχεύσουν και να ρίξουν στον κινούμενο στόχο, ενώ στη «γρήγορη» ο χρόνος περιορίζεται στα 2,5 δευτερόλεπτα. Οι διαγωνιζόμενοι ξεκινούν από όρθια θέση, έχοντας αρχικά το τουφέκι στο ύψος του ισχίου και όταν ο στόχος αρχίζει να κινείται ο σκοπευτής επωμίζει και πυροβολεί. Στο αγώνισμα του κινούμενου στόχου, ο στόχος κινείται κατά μήκος μιας συσκευής από το βατήρα του σκοπευτή.

 

ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Στην ενότητα αυτή κατατάσσονται όλα τα αγωνίσματα σκοποβολής που ο στόχος εκτοξεύεται από ειδικές μηχανές με μεγάλη ταχύτητα στον αέρα. Αυτονόητα οι στόχοι του πήλινου στόχου είναι κατασκευασμένοι από υλικό όμοιο του πηλού και έχουν την μορφή δίσκου. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται στον Πήλινο στόχο είναι λειόκανα τυφέκια όμοια με τα κυνηγετικά.
Τα πιο διαδεδομένα αγωνίσματα σκοποβολής Πήλινου Στόχου στην Ελλάδα είναι τα εξής:

 • Trap
 • Skeet
 • Double Trap
 • Sporting

 

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει το δικαίωμα από τις Διεθνείς Συνομοσπονδίες και το Υπουργείο Πολιτισμού να τροποποιεί ή/και συμπεριλαμβάνει στα αγωνίσματα που καλλιεργεί και αγωνίσματα άλλα σύμφωνα με Διεθνείς και με Εθνικούς κανονισμούς που συντάσσει.

Στα αγωνίσματα του Πήλινου Στόχου, οι αθλητές παίρνουν τη σκοπευτική θέση ανάλογα με το αγώνισμα (με το όπλο είτε επωμισμένο είτε με το κοντάκι στο ισχίο) και σκοπεύουν πήλινους στόχους που εκτοξεύονται με εντολή τους. Σε κάθε αγώνισμα στόχοι σε σχήμα μικρών δίσκων εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα. Για κάθε δίσκο που ο αθλητής πετυχαίνει έστω να του αποκόψει ορατό κομμάτι κερδίζει ένα βαθμό.
Tράπ – TrapΤα μηχανήματα που εκτοξεύουν τους στόχους βρίσκονται σε καταπακτή που βρίσκεται 15 μπροστά από τον σκοπευτή και επίπεδη με το έδαφος. Οι μηχανές εκτόξευσης πήλινων δίσκων, εκτοξεύουν δίσκους σε διάφορες γωνίες και ύψος τροχιάς. Έξι αθλητές κινούνται κυκλικά με τη φορά του ρολογιού, στις πέντε θέσεις σκόπευσης. Οι πέντε αθλητές λαμβάνουν θέση στους βατήρες και ο έκτος περιμένει σε θέση πίσω από τον αθλητή στο πρώτο βατήρα.Οι πήλινοι στόχοι εκτοξεύονται με ταχύτητα, διανύοντας απόσταση 75 μέτρων ενώ το ύψος της τροχιάς τους κυμαίνεται από δύο έως τέσσερα μέτρα. Οι αθλητές αγνοούν ποια από τις τρεις μηχανές σε κάθε θέση εκτοξεύει τον πήλινο δίσκο. Κάθε σκοπευτής έχει το δικαίωμα να επιχειρήσει δύο βολές σε κάθε πήλινο στόχο εφόσον αυτός βρίσκεται στον αέρα.Κάθε σκοπευτής ρίχνει συνολικά 25 δίσκους (στην σκοπευτική διάλεκτο μία “πούλα”). Ένας αγώνας αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό από πούλες.
Διπλό Τράπ – Double Trap

Είναι ίδιο με το απλό τράπ όμως σε κάθε θέση εκτοξεύονται δύο δίσκοι ταυτόχρονα. Η κάθε πούλα αποτελείται απο 50 δίσκους για τους άνδρες και 40 δίσκους για τις γυναίκες.
Σκήτ – Skeet

Οι πήλινοι στόχοι απελευθερώνονται από μηχανές τοποθετημένες σε δύο πύργους στις άκρες ενός ημικυκλικού πεδίου βολής διαμέτρου σχεδόν 37 μέτρων. Η διαδικασία εκτόξευσης περιλαμβάνει μονές και διπλές εκτοξεύσεις από τους δύο πύργους, έναν χαμηλό (1 μέτρο) και έναν ψηλό (3 μέτρα). Οι σκοπευτές έχουν το δικαίωμα μιας βολής για κάθε στόχο. Ο σκοπευτής κρατά στο βατήρα το όπλο σε θέση αναμονής ώσπου να εκτοξευτεί-εμφανιστεί ο στόχος, οπότε επωμίζει και πυροβολεί. Οκτώ βατήρες σκόπευσης χρησιμοποιούνται στο σκητ, εφτά γύρω από την περίμετρο ενός σχεδόν ημικυκλίου και ένας στο μέσο.
Στην κατηγορία ανδρών οι αθλητές σκοπεύουν 125 πήλινους δίσκους ενώ στην κατηγορία γυναικών 75 πήλινους δίσκους.
Σπόρτινγκ – Sporting

Το Sporting προσομοιώνει τις βολές του κυνηγίου. Οι μηχανές τοποθετούνται έτσι ώστε οι δίσκοι να εκτοξεύονται είτε απομακρυνόμενοι από τον σκοπευτή είτε κατευθυνόμενοι προς αυτόν. Κάθε πούλα συνήθως αποτελείται από 25 δίσκους. Στο sporting o σκοπευτής μπορεί να βάλει ακόμα και σε δίσκο που κυλά στο έδαφος!

Ηλικιακές και κατά φύλο Κατηγορίες Αγωνισμάτων

Ανάλογα το φύλο ή/και την ηλικία του αθλητή τα περισσότερα αγωνίσματα της σκοποβολής είτε διαφοροποιούνται, είτε αναγνωρίζουν, υποκατηγορίες.

Σαν παράδειγμα, το Sport Πιστόλι απευθύνεται μόνο στις Γυναίκες, τους Έφηβους και τις Νεανίδες. Αντίστοιχα, το Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης είναι αγώνισμα που αφορά μόνον τους Άνδρες.

Σε άλλα αγωνίσματα όπως π.χ. το αγώνισμα Όπλων Χειρός της σκοποβολής IPSC, όλοι αγωνίζονται μαζί αλλά αναγνωρίζονται υποκατηγορίες Γυναικών, Νέων (που περιλαμβάνει και τους Έφηβους αλλά και τις Νεανίδες), Βετεράνων (με ηλικία πάνω από 50 ετών) και Παλαιμάχων (με ηλικία πάνω από 60 ετών)

Τα Αγωνίσματα κατά Διεθνή Συνομοσπονδία

 

Τα αγωνίσματα της σκοποβολής είναι αναρίθμητα. Πρακτικά όμως οι Διεθνείς Ομοσπονδίες έχουν θέσει τους κανονισμούς που διέπουν τα περισσότερα από αυτά.

 

Κατόπιν τούτου μπορούμε να κατατάξουμε τα πιο συνήθη αγωνίσματα σύμφωνα με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες σε:

 

Ι. Αγωνίσματα ISSF

Η ISSF είναι το επίσημο αναγνωρισμένο σώμα από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για τα αγωνίσματα του προγράμματος της

Τα Αγωνίσματα κατά Διεθνή Συνομοσπονδία

Τα αγωνίσματα της σκοποβολής είναι αναρίθμητα. Πρακτικά όμως οι Διεθνείς Ομοσπονδίες έχουν θέσει τους κανονισμούς που διέπουν τα περισσότερα από αυτά.

Κατόπιν τούτου μπορούμε να κατατάξουμε τα πιο συνήθη αγωνίσματα σύμφωνα με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες σε:

Ι. Αγωνίσματα ISSF

Η ISSF είναι το επίσημο αναγνωρισμένο σώμα από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για τα αγωνίσματα του προγράμματος της Ολυμπιάδας.

Η ISSF ιδρύθηκε το 1907 και αποτελείται από 157 Εθνικές Ομοσπονδίες σκοποβολής.

Είναι η πρώτη Διεθνής Ομοσπονδία που ιδρύθηκε για την κάλυψη αγωνισμάτων σκοποβολής και καλύπτει το κύριο όγκο σκοπευτών διεθνώς.

Στο Ολυμπιακό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται 15 αγωνίσματα, τα αγωνίσματα όμως που καλύπτει η ISSF είναι κατά πολύ περισσότερα.

Τα αγωνίσματα σκοποβολής που καλύπτει είναι:

Α. Αεροβόλα Όπλα

Στα αγωνίσματα με αεροβόλα πιστόλια και τουφέκια ο σκοπευτής βάλει σε στόχους που απέχουν από την γραμμή βολής ακριβώς 10 μέτρα.

Οι άνδρες πρέπει να βάλουν 60 βολές σε διάστημα 1:45 ώρας και οι γυναίκες 40 βολές σε διάστημα 1:15 ώρας.

Ο στόχος αποτελείται από 10 ομόκεντρους δακτυλίους και έχει συνολική μέγιστη διάμετρο ο μεν στόχος των πιστολιών 15,5cm ο δε στόχος των τυφεκίων 4,5cm. Το κέντρο που φέρνει την απόλυτη βαθμολογία είναι για μεν τα πιστόλια 11mm για δε τα τουφέκια 0,5mm δηλαδή λίγο μικρότερο από το κεφάλι μίας καρφίτσας.

Τα ρεκόρ στα αγωνίσματα των αεροβόλων είναι:

Για τα τουφέκια έχει επιτευχθεί η απόλυτη επίδοση δηλαδή 600 στο μέγιστο 600 για τους άνδρες και 400 στα 400 για τις γυναίκες.

Στα πιστόλια τα ρεκόρ είναι 393 στα 400 για τις γυναίκες και 593 στα 600 για τους άνδρες.

Β. Πυροβόλα Όπλα

1. Μικρά διαμετρήματα

Τα αγωνίσματα με πυροβόλα όπλα μικρών διαμετρημάτων διεξάγονται με τουφέκια και πιστόλια των 22 εκατοστών της ίντσας.

Τα αγωνίσματα αυτά γίνονται σε σκοπευτήρια των 25 και 50 μέτρων για τα πιστόλια και των 50 μέτρων για τα τουφέκια.

Τα Ολυμπιακά αγωνίσματα με πιστόλι μικρού διαμετρήματος είναι τα εξής:

 • Σπορ πιστόλι Γυναικών που διεξάγεται σε σκοπευτήριο 25m.
 • Πιστόλι Ταχύτητας Ανδρών που διεξάγεται σε σκοπευτήριο 25m.
 • Ελεύθερο Πιστόλι Ανδρών που διεξάγεται σε σκοπευτήριο 50m.

Τα Ολυμπιακά αγωνίσματα με τουφέκι μικρού διαμετρήματος είναι τα εξής:

 • Τουφέκι 3 στάσεων όπου ο σκοπευτής βάλει κατά του στόχου από τρεις στάσεις, ορθίως, γονυπετώς και πρηνηδόν. Στο αγώνισμα αυτό οι άνδρες βάλουν 40 βολές από κάθε στάση σε σύνολο 120 βολών, οι δε γυναίκες βάλουν 20 βολές από κάθε στάση σε σύνολο 60 βολών.
 • Τουφέκι πρηνηδόν Ανδρών.

Εκτός από τα Ολυμπιακά αγωνίσματα υπάρχουν και τα εξής αγωνίσματα με όπλα μικρών διαμετρημάτων που καλύπτονται από την ISSF και είναι τα εξής:

 • Πιστόλι Standard Ανδρών
 • Τουφέκι Πρηνηδόν Γυναικών

Κάθε αγώνισμα που προαναφέρθηκε διεξάγεται και για τις νεανίδες και τους έφηβους.

Μεγάλα διαμετρήματα

Τα αγωνίσματα που καλύπτονται από την ISSF είναι τα εξής:

 • Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος όπου συμπεριλαμβάνονται όλα τα πιστόλια και περίστροφα που βάλουν βολίδες διαμέτρου από .32 εκατοστά της ίντσας έως και .38 της ίντσας δηλαδή από 7,62mm έως 9,65mm. Το αγώνισμα του πιστολιού μεγάλου διαμετρήματος ή όπως αλλιώς ονομάζεται του πιστολιού κεντρικής πυροδότησης διεξάγεται σε πεδίο βολής 25m και ακολουθούνται οι κανονισμοί του σπορ πιστολιού μικρού διαμετρήματος.
 • Τουφέκι μεγάλου διαμετρήματος όπου χρησιμοποιούνται τουφέκια που βάλλουν βολίδες με διάμετρο έως 8mm. Τα αγωνίσματα των τυφεκίων μεγάλου διαμετρήματος διεξάγονται σε σκοπευτήρια 300m και ακολουθούνται οι κανονισμοί που διέπουν και τα αγωνίσματα με τουφέκια μικρού διαμετρήματος.

Κάθε χρόνο διεξάγονται και για αυτά τα αγωνίσματα Πρωταθλήματα και Κύπελλα και αν και δεν θεωρούνται Ολυμπιακά Αθλήματα η διάδοση τους παγκοσμίως είναι όση και των Ολυμπιακών.

3. Κινούμενος Στόχος (Running Target)

Τα αγωνίσματα του κινούμενου στόχου διεξάγονται με

 • αεροβόλα τυφέκια στα 10 μέτρα
 • πυροβόλα τυφέκια μικρού διαμετρήματος στα 50 μέτρα.

Τα όπλα που χρησιμοποιούνται φέρουν διόπτρα και ο στόχος κινείται σε μία σταθερή οριζόντια διαδρομή 2m για τα αεροβόλα και 10m για τα πυροβόλα όπλα.

Ο σκοπευτής ξεκινά την προσπάθεια του με το όπλο στο ισχίο.

Οι άνδρες βάλουν 60 βολές, η δε γυναίκες 40 βολές. Οι χρόνοι που εμφανίζεται ο στόχος είναι 5 δευτερόλεπτα ή 2,5 δευτερόλεπτα ανάλογα με το τι ορίζει το αγώνισμα που συμμετέχει ο αθλητής.

4. Πήλινος Στόχος

Στα αγωνίσματα του πήλινου στόχου ο σκοπευτής χρησιμοποιεί για τα αγωνίσματα αυτά λειόκανο τουφέκι (κυνηγετικό με σκάγια 7 ή 9 νούμερο) και βάλει κατά πήλινων δίσκων διαμέτρου 110mm που εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα από μηχανές προς το ανοιχτό χώρο του πεδίου.

Ο πήλινος στόχος περιλαμβάνει τα εξής αγωνίσματα:

 • Τραπ
 • Σκητ
 • Διπλό Τραπ.

Στο αγωνίσματα του Τραπ ο σκοπευτής βάλει κατά των δίσκων που εκτοξεύονται από την κρύπτη που βρίσκεται μπροστά του σε τροχιές που δεν είναι γνωστές από αυτόν.

Στο διπλό Τραπ οι δίσκοι που εκτοξεύονται είναι δύο και ο σκοπευτής καλείται να σπάσει και τους δύο με δύο συνεχείς βολές.

Στο Σκητ οι δίσκοι εκτοξεύονται από τις δύο άκρες ενός ημικύκλιου στο οποίο κινείται ο σκοπευτής ακολουθώντας επτά βατήρες και βάλλοντας από αυτούς άλλοτε κατά ενός δίσκου και άλλοτε κατά δύο δίσκων.

Κάθε αγώνας αποτελείται από «πούλες» δηλαδή μία ομάδα 25 δίσκων που καλείται να βάλει ο σκοπευτής. Πετυχημένη βολή θεωρείται κάθε βολή που πέτυχε να αποσπάσει από τον δίσκο ένα ορατό κομμάτι του.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες περιλαμβάνονται τα αγωνίσματα Τραπ Ανδρών (125 δίσκοι), Τραπ Γυναικών (75 δίσκοι), Σκητ Ανδρών (125 δίσκοι), Σκητ Γυναικών (75 δίσκοι), Διπλό Τραπ Ανδρών ( 150 δίσκοι).

Αγωνίσματα IPSC (Πρακτική Σκοποβολή)

Τα αγωνίσματα της σκοποβολής IPSC διεξάγονται με πιστόλια και περίστροφα διαμετρήματος 9 mm και πάνω, τουφέκια ραβδωτά αλλά και λειόκανα τουφέκια με διαμέτρημα τουλάχιστον 20GA.

Η Σκοποβολή IPSC είναι ένα σχετικά νέο, αλλά συναρπαστικό, είδος σκοποβολής .
Στα αγωνίσματα αυτά ο σκοπευτής δοκιμάζεται σε μία σειρά από σκοπευτικά προβλήματα,  τα Στάδια, που αποτελούνται από ένα σύνολο στόχων, χάρτινων και μεταλλικών, μοιρασμένα μέσα στο χώρο, που βάλει ο σκοπευτής σε διάφορες θέσεις και αποστάσεις.

Πολλαπλοί στόχοι, κινούμενοι στόχοι, στόχοι  που όταν βληθούν αποκαλύπτουν,  ή  βάζουν  σε  κίνηση άλλους στόχους,  μερικώς καλυμμένοι στόχοι,  κίνηση,  τακτική,  φράγματα και εμπόδια και  γενικά ό,τι δυσκολία  μπορεί να φανταστεί ο σχεδιαστής των Σταδίων,  συνδυάζονται  για να προκαλέσουν τους αθλητές. Οι σκοπευτές της σκοποβολής IPSC καλούνται να βάλουν τους στόχους με ευστοχία αλλά και με ταχύτητα αφού το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από την βαθμολογία δια τον χρόνο που έκανε ο σκοπευτής να βάλει κατά των στόχων.

Αγωνίσματα IPSC (Πρακτική Σκοποβολή)

Τα αγωνίσματα της σκοποβολής IPSC διεξάγονται με πιστόλια και περίστροφα διαμετρήματος 9 mm και πάνω, τουφέκια ραβδωτά αλλά και λειόκανα τουφέκια με διαμέτρημα τουλάχιστον 20GA.

Η Σκοποβολή IPSC είναι ένα σχετικά νέο, αλλά συναρπαστικό, είδος σκοποβολής .
Στα αγωνίσματα αυτά ο σκοπευτής δοκιμάζεται σε μία σειρά από σκοπευτικά προβλήματα,  τα Στάδια, που αποτελούνται από ένα σύνολο στόχων, χάρτινων και μεταλλικών, μοιρασμένα μέσα στο χώρο, που βάλει ο σκοπευτής σε διάφορες θέσεις και αποστάσεις.

Πολλαπλοί στόχοι, κινούμενοι στόχοι, στόχοι  που όταν βληθούν αποκαλύπτουν,  ή  βάζουν  σε  κίνηση άλλους στόχους,  μερικώς καλυμμένοι στόχοι,  κίνηση,  τακτική,  φράγματα και εμπόδια και  γενικά ό,τι δυσκολία  μπορεί να φανταστεί ο σχεδιαστής των Σταδίων,  συνδυάζονται  για να προκαλέσουν τους αθλητές. Οι σκοπευτές της σκοποβολής IPSC καλούνται να βάλουν τους στόχους με ευστοχία αλλά και με ταχύτητα αφού το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από την βαθμολογία δια τον χρόνο που έκανε ο σκοπευτής να βάλει κατά των στόχων.

Για την μέτρηση του χρόνου χρησιμοποιούνται εδικά χρονόμετρα που δίνουν το σήμα εκκίνησης και καταγράφουν τους χρόνους βολής ακούγοντας τον ήχο των πυροβολισμών του σκοπευτή.

Οι αγώνες της IPSC περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες στα τελικά αποτελέσματα, οι οποίες χρησιμοποιούνται, σαν μέθοδοι αναγνώρισης διαφορετικών  τεχνικών, εξοπλισμού, φύλου και ηλικίας.

Ενδεικτικά στην  κατηγορία  Production  ανήκουν όσοι αγωνίζονται με “πλήρες” εργοστασιακό όπλο που παράγεται σε ποσότητες  άνω των 500 τεμαχίων  το χρόνο και έχει  υποστεί “ελαφρές” έως ελάχιστες μετατροπές. Στην κατηγορία Open ανήκουν  τα πάσης φύσεως όπλα που έχουν υποστεί εκτεταμένες μετατροπές,  όπως οπτικά  σκοπευτικά, χαλινωτήρες ανάκρουσης και άλλα.

Η σκοποβολή IPSC αν και δεν είναι Ολυμπιακό αγώνισμα έχει εκατοντάδες χιλιάδες φανατικούς αθλητές ανά την υφήλιο και καλλιεργείται σε 42 χώρες.

H Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει ετησίως περισσότερους από 200 αγώνες.
Στην Ελλάδα πάνω από 90 αθλητικά Σωματεία και πάνω από 2000 αθλητές ασχολούνται με την σκοποβολή IPSC.

Τα αγωνίσματα της Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) είναι τα εξής:
Πιστόλι
Λειόκανο Τουφέκι
Ραβδωτό Τουφέκι

Σε όλα τα αγωνίσματα της σκοποβολής IPSC αναγνωρίζονται κατηγορίες ανδρών, γυναικών, νέων (χωρίς διαχωρισμό εφήβων και νεανίδων), βετεράνων και παλαιμάχων.
Η Πρακτική Σκοποβολή είναι ένα σχετικά νέο, αλλά συναρπαστικό, είδος αθλητικής σκοποβολής που έχει τις ρίζες του στην Καλιφόρνια στις αρχές της δεκαετίας του ’50. Ο σκοπευτής εγκαταλείπει την στατικότητα των υπόλοιπων αγωνισμάτων της αθλητικής σκοποβολής και πρέπει εκτός από εύστοχος να κινείται και ιδιαίτερα γρήγορα.
Οι αγώνες της σκοποβολής IPSC αποτελούνται από επιμέρους τμήματα, που καλούνται στάδια. Το κάθε στάδιο αποτελείται από ένα αριθμό στόχων που είναι τοποθετημένοι στο χώρο σε διαφορετικές αποστάσεις και ύψη, αλλά και καλυμμένοι από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, έτσι ώστε να ζητούν από τον σκοπευτή όχι μόνον ευστοχία αλλά και κίνηση μέσα στο χώρο έτσι ώστε να μπορέσει να βάλει κατά των στόχων. Επιπρόσθετα ο σκοπευτής καλείται να επιλύσει το σκοπευτικό αυτό πρόβλημα το ταχύτερο δυνατόν αφού οι βαθμοί που θα συγκεντρώσει από την ευστοχία του επί των στόχων θα διαιρεθεί με τον χρόνο που έκανε να ολοκληρώσει την προσπάθεια του. Το σύνολο των επιδόσεων του στα στάδια του αγώνα θα τον κατατάξει αντίστοιχα στα αποτελέσματα.
Πολλαπλοί στόχοι, κινούμενοι στόχοι, στόχοι που όταν βληθούν αποκαλύπτουν, ή βάζουν σε κίνηση άλλους στόχους, μερικώς καλυμμένοι στόχοι, μεταλλικοί στόχοι που όταν βληθούν εύστοχα πέφτουν στο έδαφος, κίνηση, τακτική, εμπόδια και γενικά όποια δυσκολία μπορεί να φανταστεί ο σχεδιαστής των Σταδίων, συνδυάζονται για να ενθουσιάσουν τους αθλητές και να ψυχαγωγήσουν τους θεατές. Ο σκοπευτής από την πλευρά του πρέπει να συνδυάσει με επιτυχία την ακρίβεια των βολών του με την ισχύ του όπλου του, και την ταχύτητα με την οποία θα καταφέρει να ολοκληρώσει τα στάδια.
Ακρίβεια, ισχύς και ταχύτητα είναι τα ισότι΅α στοιχεία της σκοποβολής IPSC και εκφράζονται με τις Λατινικές λέξεις “Diligentia, Vis, Celeritas” (DVC). Ένα σωστά ζυγισμένο στάδιο εξαρτάται σε μεγάλο μέρος από την φύση των προκλήσεων που παρουσιάζονται μέσα σ’ αυτό, όμως, τα στάδια σχεδιάζονται και οι αγώνες σκοποβολής IPSC διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιολογούνται όλα αυτά τα στοιχεία εξ ίσου.
Οι αγώνες της σκοποβολής IPSC περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση διαφορετικών επιπέδων εξοπλισμού. Οι Χάρτινοι Στόχοι έχουν διαστάσεις 57 x 45 και 30 x 37.5 εκατοστά, σχήμα ρόμβου και χωρίζονται σε τρεις ζώνες A, C, D οι οποίες βαθμολογούνται ανάλογα με την ισχύ του όπλου που χρησιμοποιεί ο σκοπευτής στον αγώνα. Όσον αφορά την ισχύ του όπλου υπάρχουν δύο “Συντελεστές Δύναμης” που προκύπτουν από τον τύπο Σ = Βάρος Βλήματος (σε grains) x Ταχύτητα (σε fps)/1000. Ελάχιστος συντελεστής για την MINOR κατηγορία είναι ο 125 ενώ για MAJOR είναι ο 160 στην Open και 170 στις άλλες κατηγορίες. Έτσι οι στόχοι βαθμολογούνται ως εξής: Για τα MINOR όπλα το Α=5, το C=3, το D=1, ενώ στα MAJOR το Α=5, C=4, το D=2. ΟΙ μεταλλικοί στόχοι βαθμολογούνται με την μοναδική βαθμολογία των 5 βαθμών.
Στην σκοποβολή IPSC, το ελάχιστο επιτρεπόμενο διαμέτρημα για πιστόλια είναι 9mm (0.354″), ενώ το ελάχιστο στην MAJOR είναι 10mm (.40 ιnches).
Μέγιστο διαμέτρημα δεν υφίσταται.
Η σκοποβολή IPSC είναι το μοναδικό είδος σκοποβολής που απαιτεί εκτός από ευστοχία και επιδόσεις στίβου.
Διοργανώνονται κυρίως αγώνες με όπλα χειρός (πιστόλια και περίστροφα) αλλά και αγώνες με λειόκανα (shotgun) και ραβδωτά τυφέκια (rifles)
Κανονισμοί

Αγωνίσματα MLAIC

Τα αγωνίσματα αυτά διεξάγονται με εμπροσθογεμή όπλα μίας παλαιότερης τεχνολογίας που όπως καλύπτονται και αυτά με κύκλο αγώνων.

Αγωνίσματα IMSSU

Στα αγωνίσματα αυτά οι στόχοι είναι μεταλλικές σιλουέτες ζώων σε αποστάσεις από 10m έως και 400m.

Αγωνίσματα Benchrest

Στα αγωνίσματα αυτά αντί να μετρά η ευστοχία, μετράει η συγκέντρωση των βολών του σκοπευτή σε όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο επί του στόχου. Ο νικητής είναι, αυτός που μετά το πέρας του αγώνα θα έχει τον μικρότερο κύκλο που ορίζεται από τις βολές του επί του στόχου. Η ιδιαιτερότητα αυτού του αγωνίσματος έγκειται στην δυνατότητα βολής του όπλου στηριγμένου στον πάγκο (bench) επί της γραμμής βολής. Στα αγωνίσματα benchrest χρησιμοποιούνται αεροβόλα και πυροβόλα όπλα κάθε τύπου και διαμετρήματος που κατατάσσονται σε αντίστοιχες κατηγορίες.

 


Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο actioninsports.com

 • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
 • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
 • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
 • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube