Σ.Μ.Ε. ΛΕΜΕΣΟΎ ( Σύλλογος Μουάΐ Επαρχίας Λεμεσού )    Ο Σ.Μ.Ε. ΛΕΜΕΣΟΎ ( Σύλλογος Μουαΐ Επαρχίας Λεμεσού ) απαριθμεί τέσσερα μέλη με  εκπαιδευτές τους Χριστάκης Παναγή της σχολής NAK MUAY RIOT  , τον  Γιάννης Ιωάννου της σχολής LIMASSOL GREW , τον Λούκα Ευγένιου της σχολής  LUKAS ACADEMY  και τον  Μάριος Χριστόφορου της σχολής THE GUN.

    Federation News