ΠΟΤ(Παγκύπρια Ομοσπονδία Τζούντο)

    CJF (CYPRUS JUDO FEDERATION)

    Η νέα ομοσπονδία ΠΟΤ απαρτίζετε από έντεκα μέλη . Τα έξι είναι τα παλιά ιδρυτικά μέλη από έξι σωματεία και επίσης έχουν εκρίθη επτά σωματεία τα όποια εκπροσωπήθηκαν στην γενική συνέλευση και σε ψηφοφορία που ακλούθησε πέντε άτομα εγκριθήκαν για το ενδεκαμελές συμβούλιο.

    Το νέο σώμα της νέας ομοσπονδίας ΠΟΤ( Παγκύπρια Ομοσπονδία Τζούντο ) αποτελείτε από τους : πρόεδρος έχει ψηφιστεί ο Κύριος Σώτος Τρικομίτη αντιπρόεδρος ο Μάριος Μαδρίτης , γενικός γραμματέας ο Σταυρός Σταυρινού, έφορος ο Σίασια Γίανκοβιτς και ταμίας το Τάσος Χατζιαδάμου, ο Χριστός Χριστοδούλου γενικός διευθυντής και υπόλοιποι θα είναι μέλη.

    Federation News