Παγκύπρια Ομοσπονδία KICK BOXING (ALL- STYLE) ΠΟΚ


  P.O.BOX 2796 Nicosia
  +357 22 752385
  +357 22 759020

  Έτος Ίδρυσης της Ομοσπονδίας: 1994

  Μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών
  Μέλος στις Διεθνείς Ομοσπονδίες WAKO, ISKA, WKN, IAKSA, WPKA

  Αριθμός Μελών της Ομοσπονδίας
  6 Μέλη

  Κύριοι Σκοποί της Ομοσπονδίας

  1. Η οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος του Kickbox στα έξι υφιστάμενα (Light – Contact, Semi – Contact, Full – Contact, Low Kicks, Thai Boxing, Musical Forms) ή και περισσότερα συστήματα Kickbox.

  2. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν το άθλημα και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας.

  3. Η ηθική και πνευματική εξύψωση των αθλητών και μελών της Ομοσπονδίας, με τη φιλοσοφία και το πνεύμα του αθλήματος.

  4. Η χρηματοδότηση, αθλοθέτηση, και εποπτεία εθνικών, διεθνών και άλλων αγώνων Κickbox στην Κύπρο.

  5. Η προώθηση και εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους αγωνιστικούς χώρους του αθλήματος, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της διεθνούς ομοσπονδίας Kickbox.

  6. Η διοργάνωση και διεύθυνση μαθημάτων και σεμιναρίων για την εκπαίδευση αθλητών, καθώς και ο καθορισμός των κριτηρίων και του επιπέδου των προσόντων που απαιτούνται για τους αθλητές και τους υπόλοιπους παράγοντες του αθλήματος.

  7. Η προσπάθεια αναγνώρισης της ομοσπονδίας από τον ΚΟΑ καθώς και η ένταξη στη Διεθνή Ομοσπονδία Kickbox.

  Federation News