Κυπριακή Ομοσπονδία Γουσου Κουγκ-Φου  Διοικητικό Συμβούλιο
  Πρόεδρος Κύπρος Αντρέου
  Αντιπρόεδρος Νεκτάριος Ευθυμίου
  Γραμματέας Μαρία Δημητρίου Ανδρέου
  Βοηθός Γραμματέας Γεωργία Αζά
  Ταμίας Γιάννος Αλεξάνδρου
  Βοηθός Ταμείας Χριστίνα Κατσούρη
  Μέλος Φωτεινή Ψαρά Αλεξάνδρου
  Μέλος Χρύσα Ψαρά
  Μέλος Μιχάλης Κωνσταντίνου
  Μέλος Μιχάλης Χαλλούμας
  Μέλος Γιώργος Μενελάου
     
  Έτος ϊδρυσης 2016
     
  Διεύθυνση Νέα Έγκωμη 15

  Έγκωμη 2409

  Λευκωσία

     
  Τηλέφωνο 70002720 / 99653813
     
  Φαχ 22352958

  Federation News