Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

  Ιστορικό

  Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.), με Αρ. Μητρώου εγγραφής στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού 565, στη ξενόγλωσση μετάφραση Cyprus Chess Federation (C.C.F.), ιδρύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1967 και έχει έδρα τη Λευκωσία.

  Η ΚΥ.Σ.Ο. έχει έμβλημα σκακιέρα με κυρίαρχο σύμβολο φιγούρα σκακιστικού πιονιού και στη μέση αναγράφονται οι λέξεις ΚΥΣΟ, Cyprus.

  Η ΚΥ.Σ.Ο., ως η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού στη Δημοκρατία, εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).

  Η ΚΥ.Σ.Ο. είναι επίσημο εγγεγραμμένο μέλος της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας FIDE (Fédération Internationale des échecs – World Chess Federation) και της Ευρωπαϊκής Σκακιστικής Ένωσης ECU (European Chess Union).

  Η ΚΥ.Σ.Ο., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εκπροσωπείται και να είναι μέλος άλλης υπερκείμενης οργάνωσης ή αρχής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αποχωρεί από αυτή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα πάντα με τα όσα οι νόμοι και οι κανονισμοί κάθε φορά ορίζουν.

  Η ΚΥ.Σ.Ο. έχει, ως κύριους σκοπούς της, την καλλιέργεια, την ανάπτυξη, την προώθηση και τη διάδοση του αθλήματος του σκακιού και γενικά την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού στην Κύπρο και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των νόμων της Δημοκρατίας όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

  Διοικητικό Συμβούλιο 2019

   

   

  Federation News