summer camp table tenis
summer camp table tenis

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, και ώρα 7.30μ.μ., στην Αίθουσα ΑΤΗΚ, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, οδός Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση των Πρακτικών της Τακτικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 29.7.2020

 

  1.  Έγκριση της Λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021.
  2. ΄Εγκριση του απολογισμού και ισολογισμού του Ταμία και της έκθεσης των Ελεγκτών, για το 2020.
  3. Εγγραφή νέων σωματείων – μελών: Ασπίς Πύλας, Κίμων Ξυλοτύμπου
  4. Θέματα που θα εγγραφούν από Σωματείο – Μέλος με επιστολή του προς το    

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην καθορισμένη προθεσμία όπως προνοείται     

          από το Άρθρο 11(i) ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με 

          το΄Αρθρο15 παράγραφο Viii και X του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.

  1. Θέματα που θα εγκρίνει με απλή πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλει τις εργασίες της για 15 λεπτά, οπότε οσαδήποτε μέλη παρίστανται αποτελούν απαρτία.

Εφίσταται η προσοχή σας στα άρθρα του Καταστατικού που αφορούν την εκπροσώπηση των Σωματείων Μελών, του δικαιώματος ψήφου και του δικαιώματος παρακολούθησης των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.