Καλούνται τη μέλη της  στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στο οίκημα της οργάνωσης στο Παραλίμνι την 21ην  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 07,00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν και αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. όπως προβλέπεται από το καταστατικό η θητεία του οποίου είναι τριετής.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται για εκλογή στο νέο Δ.Σ. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μέχρι την Κυριακή 19/02/2017 και ώρα 6,00μ.μ.