CYPRUS DOWNHILL CLUB
CYPRUS DOWNHILL CLUB

Οι παρακάτω όροι και κανονισμοί γράφτηκαν με σκοπό να εφαρμοστούν κατά την διεξαγωγή της διοργάνωσης του Πρωταθλήματος Ποδηλατικής Κατάβασης – ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ 2017.

Ερμηνεία λέξεων:

Αγώνας: Πρωτάθλημα       

Διοργανωτής: ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΒΑΣΗ  ΚΥΠΡΟΥ

και οι εκπρόσωποι αυτού.

Συμμετέχοντας: Σημαίνει οποιοδήποτε ποδηλάτης λαμβάνει μέρος στον αγώνα

DHi: Ακρωνύμια των λέξεων “Downhill individual”: Αυτό σημαίνει ότι ο αθλητής αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο μόνος του.

Εξοπλισμός: Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ο συμμετέχοντας στην επίσημη προπόνηση και τον αγώνα.

Άδεια ποδηλάτη Κ.Ο.ΠΟ: Επίσημη άδεια ποδηλάτη που εκδίδεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας και δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες που περιλαμβάνονται στο καλεντάρι της Κ.Ο.ΠΟ.

Κανονισμός/οι: Σημαίνει τους παρακάτω κανονισμούς που αναφέρονται στο παρών κείμενο 

ΓΕΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Εφαρμογή των κανονισμών

Οι παρακάτω κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την στιγμή που ξεκινά επίσημα ο αγώνας μέχρι και την στιγμή της επίσημης λήξης του από τον αλυτάρχη.

Οι κανονισμοί πρέπει να ακολουθούνται πιστά από όλους όσους λαμβάνουν μέρος στην διοργάνωση του αγώνα.

Όπου ένα θέμα δεν καλύπτεται από κάποιον κανονισμό τότε θα ισχύει ο κανονισμός της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας ή της UCI τους οποίους ο συμμετέχοντας οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί.

Παραβίαση των κανονισμών

Όποιος συμμετέχοντας αγνοεί και/ή παραβιάζει οποιοδήποτε και/ή όλους τους κανονισμούς, δεν θα επιτρέπετε να συμμετάσχει στον αγώνα και/ή θα αποκλειστεί από τον αγώνα και/ή μπορεί να του ζητηθεί ανά πάσα στιγμή από τον διοργανωτή και/ή εκπροσώπους αυτού, να εγκαταλείψει αμέσως τον αγωνιστικό χώρο.

Δεν θα επιστραφούν σε κανένα συμμετέχοντα οποιαδήποτε χρήματα από την εγγραφή και/ή την ασφάλεια και/ή οποιαδήποτε άλλη πληρωμή εν σχέση με την διοργάνωση, εάν αυτός παραβιάσει οποιοδήποτε κανονισμό και αποκλειστεί και/ή αποβληθεί από τον αγώνα.

 Επισημάνσεις

Ο διοργανωτής έχει ευθύνη να διεξάγει μια λογικά πρακτικά ασφαλή διοργάνωση.

Ο αγώνας είναι τεχνικά δύσκολος και πιθανόν τραυματισμός και/ή θάνατος μπορεί να επέλθουν σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα και/ή ζημιές και/ή καταστροφή στον εξοπλισμό αυτού.

Συμμετέχοντας που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση (προσθήκη 1) κατά την εγγραφή του στον αγώνα, δηλώνει υπεύθυνα ότι, λαμβάνει μέρος στον αγώνα με δικό του ρίσκο και ότι έχει πλήρη επίγνωση ότι ο αγώνας είναι τεχνικά δύσκολος και πιθανόν τραυματισμοί και/ή θάνατος μπορεί να επέλθουν στον ίδιον τον συμμετέχοντα και/ή ζημιές και/ή καταστροφή στον εξοπλισμό αυτού, καθ’ οιονδήποτε στιγμή που αυτός προπονείται κατά την επίσημη προπόνηση και/ή τον αγώνα.

Για ανήλικους αθλητές, υπογράφει επιπλέον ένας γονέας ή κηδεμόνας (προσθήκη 2).

Κανένας συμμετέχοντας δεν πρέπει να δοκιμάζει οποιοδήποτε εμπόδιο που βρίσκεται εντός της διαδρομής το οποίο δεν νιώθει ότι είναι ικανός να το περάσει.

Ο διοργανωτής δεν εξαναγκάζει κανένα συμμετέχοντα να δοκιμάσει να περάσει οποιοδήποτε εμπόδιο το οποίο βρίσκεται εντός της διαδρομής του αγώνα και για το οποίο ο συμμετέχοντας δεν νιώθει ικανός να το περάσει ποδηλατώντας χωρίς να τραυματιστεί και/ή να πεθάνει.  Εις περίπτωση που σε ένα εμπόδιο δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή ο συμμετέχοντας συνιστάται όπως περάσει το εμπόδιο περπατώντας εάν νιώθει ότι δεν είναι ικανός να το περάσει ποδηλατώντας.

Συμμετέχοντας ο οποίος τραυματίζεται και/ή πεθαίνει κατά την επίσημη προπόνηση και/ή τον αγώνα, από την στιγμή που παρουσιάζει αντίγραφο ασφαλιστηρίου που του παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ως αυτή αναφέρεται στη παράγραφο 12 τυχόν ιατρικά έξοδα και/ή έξοδα μόνιμης παραλυσίας και/ή έξοδα θανάτου με τα οποία θα επιβαρυνθεί λόγω  του ατυχήματος, θα καλυφθούν από την ασφαλιστική εταιρία και όχι από τον διοργανωτή και/ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, σωματείο και/ή ομοσπονδία.  Ο διοργανωτής δεν έχει υποχρέωση να καλύψει οποιαδήποτε ζημιά υποστεί ο συμμετέχοντας κατά την επίσημη προπόνηση και/ή κατά των αγώνα.

Ο διοργανωτής δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ιατρικό λάθος και/ή αμέλεια εξ υπαιτιότητας των πρώτων βοηθών και/ή του ιατρού και/ή του ιατρικού προσωπικού, κατά την στιγμή που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συμμετέχοντα που τραυματίστηκε στην διάρκεια της διοργάνωσης.

Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος να ελέγξει την κατάσταση του ποδηλάτου και/ή του εξοπλισμού ενός συμμετέχοντα για να διαπιστώσει εάν αυτός είναι σε καλή και ασφαλή κατάσταση και ότι είναι κατάλληλος για τον αγώνα. Ο κάθε συμμετέχοντας είναι υπεύθυνος να ελέγξει τον εξοπλισμό του πριν τον αγώνα για να διαπιστώσει εάν αυτός βρίσκεται σε καλή και λειτουργήσιμη και ασφαλή κατάσταση και ότι είναι κατάλληλος για τον αγώνα.  Εις περίπτωση που συμμετέχοντας τραυματιστεί και/ή πεθάνει λόγω ελαττωματικού και/ή μη ασφαλή εξοπλισμού, ο διοργανωτής δεν φέρει καμιά ευθύνη.

Σε περίπτωση που ο διοργανωτής εντοπίσει τυχαία ότι ο εξοπλισμός ή μέρος του εξοπλισμού του συμμετέχοντα δεν είναι ασφαλής και/ή κατάλληλος  για να χρησιμοποιηθεί στον αγώνα, τότε ο συμμετέχοντας πρέπει να σεβαστεί την απόφαση του διοργανωτή να μην του επιτρέψει να συμμετάσχει στον αγώνα για λόγους ασφαλείας.

Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε τραυματισμό και/ή θάνατο του συμμετέχοντα και/ή καταστροφή και/ή ζημιά στον εξοπλισμό αυτού, λόγω αλλαγής της μορφολογίας της διαδρομής από φυσικά φαινόμενα και/ή από την παρατεταμένη χρήση της διαδρομής κατά την διάρκεια της επίσημης προπόνησης και/ή του αγώνα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τεχνικές λεπτομέρειες αγώνα

Είδος αγώνα: Πρωτάθλημα κατάβασης Κύπρου 2017

Άδεια συμμετοχής: Κάρτα Αθλητή

Κατηγορίες:  Έφηβοι 17-19 ετών ,

                  Ελίτ 19+ ετών

                  Μάστερς 1 – 31-40 ετών

                  Μάστερς 2 – 41+                              

Βαθμοί UCI: Ναι – Στη UCI θα σταλούν τα αποτελέσματα της Γενικής Κατάταξης του αγώνα.

Βραβείο: Έπαθλα θα δοθούν στα 3 άτομα από κάθε κατηγορία με τον μικρότερο χρόνο.  Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να δώσουν οποιοδήποτε άλλο βραβείο επιθυμούν στους αθλητές.

Τοποθεσία αγώνα: Πίστα Καταβάσεων ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ. Γεωμορφολογία: πετρώδες δύσβατο έδαφος με χαμηλή βλάστηση, πεύκα και άγριες ελιές

Διαδρομή: 1320μ

Περιληπτική περιγραφή διαδρομής: Η διαδρομή χαρακτηρίζεται από την υψηλή κατωφέρεια και ταχύτητα καθώς και  τεχνικά κομμάτια. (στενά- πλατιά τμήματα, πετροκατασκευές, βραχόκηπους)

Εναλλακτικές διαδρομές: Υπάρχουν ορισμένα σημεία στην διαδρομή τα οποία, κατά την άποψη του διοργανωτή, μπορεί να μην είναι προσιτά από όλους λόγο της ικανότητας που χρειάζεται να καταβάλει ένας συμμετέχοντας για να τα περάσει με επιτυχία αφού είναι τεχνικά δύσκολα.  Σε κάποια από αυτά τα σημεία θα υπάρχει μια πιο εύκολη εναλλακτική διαδρομή η οποία όμως θα προσθέτει χρόνο στον αθλητή που θα την προτιμά.  Με αυτό τον τρόπο ο αγώνας γίνεται προσιτός για περισσότερο κόσμο που θέλει να λάβει μέρος και που όμως δεν θέλει να ρισκάρει δύσκολα σημεία όπως πηδήματα, όμως η πρόσθεση χρόνου είναι ένα δίκαιο μέτρο απέναντι σε εκείνους που θα ρισκάρουν να περάσουν από τα δύσκολα σημεία.  Οι διαδρομές αυτές θα είναι μαρκαρισμένες με διαφορετική σήμανση για να μην δημιουργείται σύγχυση στους συμμετέχοντες

Χρονοδιάγραμμα

     Το χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης θα τηρηθεί αυστηρά.

Παραλαβή και τοποθέτηση Νούμερου & chip: 07:30 – 08:00.

Φόρτωμα Ποδηλάτων στις καρότσες 8:00 – 8:30

Ενημέρωση συμμετεχόντων: 08:30 – 08:45

Μεταφορά στην εκκίνηση. 9:00 – 9:15

Ξεφόρτωμα ποδηλάτων 9:15 – 9:30

Περπάτημα και Επιθεώρηση διαδρομής αγώνα από τους συμμετέχοντες 09:30 – 10:00

Μεταφορά αθλητών στην εκκίνηση. 10:15 -10:30

Πρώτη προπόνηση: 10:30 – 11:30

Φόρτωμα και μεταφορά στην εκκίνηση. 11:30 – 12:00

Δεύτερη προπόνηση 12:00 – 01:00

Φόρτωμα και μεταφορά στην εκκίνηση. 1:00 – 1:30

Χρονομετρημένη κατάβαση για σειρά εκκίνησης. 1:30 – 02:30

Φόρτωμα και μεταφορά στην εκκίνηση. 1:00 – 1:30

Τελική Χρονομετρημένη κατάβαση 03:00 – 04:00

Απονομές: 15 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου αθλητή.

Logo 1

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής

Ο αγώνας αποτελεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κατάβασης Ορεινής Ποδηλασίας 2017 και δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τη προκήρυξη αγώνων της Κ.Ο.Πο. έχουν Κύπριοι Πολίτες.

Δήλωση Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα τον διοργανωτή για την πρόθεση συμμετοχής τους.  Τελευταία ημέρα εγγραφής είναι η Παρασκευή 21/4/17 και ώρα 23:59.  Η πρόθεση δήλωσης συμμετοχής πρέπει να αποστέλλετε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο foinikaria-2017.cyprusactivelife.com και να συνοδεύετε με αντίτυπο του Δελτίου υγείας και Ασφάλειας Προσωπικών Ατυχημάτων. (όπως ορίζετε από τον κανονισμό 2.1 της Προκήρυξης Αγώνων της Κ.Ο.Πο.) .

Ηλικία συμμετεχόντων

Για να συμμετάσχει κάποιος στον αγώνα πρέπει να είναι ηλικίας 17 ετών και άνω. Οι άνδρες συμμετέχοντες που είναι 17-18 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους ο οποίος θα περπατήσει μαζί τους την διαδρομή κατά την επιθεώρηση της από τους αθλητές και όταν δει την διαδρομή θα πρέπει, αν συγκατατίθεται να αγωνιστεί το παιδί του στον αγώνα, να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση (προσθήκη 2)

Εγγραφή

Ο κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να εγγραφεί και να πληρώσει €50 ως δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Πρέπει επίσης να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση (προσθήκη 1 ή 2).

Φυσική κατάσταση

Είναι ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να ελέγξει την φυσική του κατάσταση και την υγεία του γενικότερα πριν δηλώσει συμμετοχή στον αγώνα.

Ασφάλιση συμμετεχόντων

Ο κάθε συμμετέχοντας υποχρεούστε να είναι κάτοχος ασφαλιστηρίου εγγράφου το οποίο να καλύπτει επαρκώς ιατρικά έξοδα, μόνιμη παραλυσία και θάνατο σε περίπτωση ατυχήματος κατά την συμμετοχή του σε αγώνα ποδηλασίας.

Ο κάθε συμμετέχοντας πρέπει:

Να υπογράψει το έγγραφο ανάληψης ευθύνης – waiver

Να πληρώσει το ποσό των €50 ευρώ

Να είναι κάτοχος αγωνιστικής άδειας από την ΚΟΠΟ

 

14.Αγωνιστική Αδεια

Η αγωνιστική άδεια θα εκδίδεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας μετά από αίτηση που θα υποβάλλει το σωματείο στο οποίο ανήκει. (η αίτηση πρέπει να συνοδεύετε με τα αντίτυπα του δελτίου υγείας και της ασφάλειας)

Για να εκδοθεί αγωνιστική άδεια από την ΚΟΠΟ ο αιτητης πρέπει να είναι μέλος του Σωματείου μας, (Ποδηλατική Κατάβαση Κύπρου) ή άλλου σωματείου αναγνωρισμένο από την ΚΟΠΟ και ΚΟΑ και να αποστείλει στο [email protected] τα ακόλουθα:

Ασφάλεια

Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ

      Το Σωματείο έχει την ευθύνη να αποστείλει την εν λόγο αίτηση στην Κ.Ο.Πο.

Σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα δεν δοθεί η εν λόγω αγωνιστική άδεια, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην επίσημη προπόνηση και τον αγώνα.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να παρουσιάσει αυτή όταν του ζητηθεί είτε από τον διοργανωτή ή από οποιοδήποτε αντιπρόσωπο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Η αγωνιστική άδεια εκδίδεται μόνο στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από αυτό.

Logo 1

ΑΓΩΝΑΣ

 1. Νούμερο αγώνα και Chip

Νούμερα συμμετοχής θα δίδονται στον χώρο της Γραμματείας στις 7:30 – 8:00 μόνον. Είναι η ευθύνη των συμμετεχόντων να μεταβούν στον χώρο εγγραφής για να πάρουν το νούμερο συμμετοχής τους.

Ο κάθε συμμετέχοντας πρέπει να τοποθετήσει το νούμερο συμμετοχής στο τιμόνι του ποδηλάτου του πριν να ξεκινήσει να προπονείται.

Τα νούμερα συμμετοχής πρέπει να είναι ορατό κατά την προπόνηση και τον αγώνα.

Chip χρονομέτρησης τοποθετείται σε ένα από τα δυο πόδια της μπροστινής ανάρτησης όσο πιο χαμηλά το επιτρέπει η ανάρτηση. Ο αθλητής οφείλει να βεβαιωθεί ότι το chip χρονομέτρησης έχει δεθεί καλά στην ανάρτηση με τουλάχιστον δυο πλαστικές δέστρες (cable tie) οι οποίες θα διατίθενται από τον διοργανωτή. Σε περίπτωση απώλειας του chip χρονομέτρησης ο αθλητής οφείλει να πληρώσει την αξία του στον διοργανωτή, η οποία ανέρχεται στο ποσό τον 100 ευρό/chip.

16.Εκκίνηση

Ο κομισάριος εκκίνησης είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την εκκίνηση των συμμετεχόντων τόσο κατά την επίσημη προπόνηση όσο και κατά τον αγώνα.

Αντίστροφη μέτρηση: 30δευτ, 15δευτ, 10δευτ, 5,4,3,2,1,Go.

Αθλητής που ξεκινά πριν το GO θα τιμωρείται με δευτερόλεπτα ποινής. Μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τον καθορισμό και την επιβολή της πιο πάνω τιμωρίας είναι ο κομισάριος εκκίνησης ο οποίος οφείλει να σημειώσει την παράβαση και να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, τους χρονομέτρες και τον Αλυτάρχη. Η απόφαση του είναι τελική και δεν υπόκειται σε ενστάσεις.

Η σειρά εκκίνησης των αθλητών καθορίζεται από τη λίστα εκκίνησης η οποία θα ανακοινωθεί πριν την εκκίνηση του πρώτου αθλητή.

Ο κάθε συμμετέχοντας οφείλει να βρίσκεται στο χώρο εκκίνησης τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την ώρα εκκίνησης του.

Η μη εμφάνιση του αθλητή έγκαιρα για την εκκίνηση του επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον αθλητή.

Σε περίπτωση καθυστέρησης εμφάνισης αθλητή και εφόσον του επιτρέψει ο Κομμισσάριος εκκίνησης να ξεκινήσει, ο χρόνος του αθλητή ξεκινά σύμφωνα με την ώρα που εμφανίζει η λίστα εκκίνησης και όχι την ώρα που ξεκίνησε.

Ο κομισάριος εκκίνησης έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε αθλητή να εκκινήσει εάν αυτός δεν φέρει τον αναγκαίο εξοπλισμό ή δεν υπακούσει στους κανονισμούς και/ή σε ενδείξεις του κομισάριου.

 1. ΑΓΩΝΑΣ

     Οι συμμετέχοντες πρέπει να αγωνίζονται στα πλαίσια των δυνατοτήτων     τους.

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να υπακούν στις επισημάνσεις των κριτών.

 Εάν ένας συμμετέχων δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα τότε θα πρέπει να βγει εκτός της διαδρομής και να κατευθυνθεί προς τον χώρο τερματισμού όπου και θα πρέπει να ενημερώσει την γραμματεία ότι έχει εγκαταλείψει τον αγώνα.

Όταν συμμετέχων δει κόκκινη σημαία από ένα κριτή τότε πρέπει να ελαττώσει ταχύτητα και να κατευθυνθεί πολύ αργά προς το σημείο τερματισμού για να μεταφερθεί στην εκκίνηση και να επαναλάβει την προσπάθειά του.

Αθλητής ο οποίος εντοπίζει αθλητή σοβαρά τραυματισμένο χωρίς να υπάρχει άλλο πρόσωπο κοντά του, πρέπει να σταματήσει την προσπάθειά του και να ενημερώσει τον πλησιέστερο κριτή.

Σε τέτοια περίπτωση θα του δοθεί το δικαίωμα να ξαναπραγματοποιήσει τη προσπάθεια του.

Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να εκκίνηση εάν υπάρχει τραυματισμένος συμμετέχοντας εντός της διαδρομής και δεν μπορεί να μετακινηθεί.  Ο αγώνας θα συνεχιστεί μόνο όταν μετακινηθεί με ασφάλεια ο τραυματίας εκτός διαδρομής.

Οποιοσδήποτε συμμετέχοντας τραυματιστεί κατά τον αγώνα και χρειάζεται βοήθεια, τότε πρέπει να φωνάξει του πιο κοντινού κριτή για να τον βοηθήσει.  Δεν επιτρέπεται να βοηθηθεί αθλητής ο οποίος συγκρούστηκε και όμως επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται. 

 1. Τερματισμός

Η περιοχή τερματισμού θα είναι καλά περίκλειστη ώστε να αποτρέπεται η είσοδος οποιουδήποτε εντός αυτής και θα είναι επαρκής έτσι ώστε να μπορούν οι αθλητές να σταματούν με ασφάλεια.

Η γραμμή τερματισμού πρέπει να είναι ευδιάκριτη από τους συμμετέχοντες

Στον χώρο του τερματισμού πρέπει να βρίσκονται οι χρονομέτρες και η γραμματεία για να καταγράφουν τον χρόνο κάθε αθλητή.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορτώσουν τα ποδήλατα τους αμέσως μετά το τέλος κάθε κατάβασης έκτος και αν πάρουν σχετική  άδεια από τον αλυτάρχη. (πχ λόγω μηχανικής βλάβης)

 1. Συμπεριφορά αθλητών κατά την διοργάνωση.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπεριφέρονται σωστά και με Αθλητοπρέπεια καθ’ όλη την διοργάνωση.

Δεν πρέπει να θέτουν την σωματική ακεραιότητα του οποιουδήποτε σε κίνδυνο.

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ατύχημα προκαλέσουν.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αγωνίζονται με αθλητοπρέπεια και πρέπει να επιτρέπουν σε γρηγορότερους αθλητές να τους προσπερνούν με την πρώτη ευκαιρία που τους προσφέρει η διαδρομή, χωρίς αυτοί να τους εμποδίσουν με καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 1. Προστατευτικός εξοπλισμός

Κράνος full-face (ενιαίο), και προστατευτικά γονάτων και αγκώνων (θώρακας για αθλητές κάτω των 18) είναι υποχρεωτικό να φοριούνται από τον συμμετέχοντα κατά την επίσημη προπόνηση και τον αγώνα. Κράνη με αφαιρούμενο προστατευτικό προσώπου δεν είναι αποδεκτά.. Ο κομισάριος εκκίνησης πρέπει να επιβεβαιώνει ότι οι συμμετέχοντες φέρουν τον παραπάνω εξοπλισμό πριν τρέξουν στην διαδρομή και ότι το κράνος είναι καλά δεμένο στο κεφάλι του συμμετέχοντα

 

Οι διοργανωτές συστήνουν όπως οι συμμετέχοντες φέρουν επίσης;

 • προστατευτικά σπονδυλικής στήλης και ώμων
 • προστατευτικό λαιμού και σβέρκου
 • προστατευτικό γοφών και μηρών
 • γάντια που να καλύπτουν ολόκληρα τα δάκτυλα και την παλάμη.

 

 1. Προπόνηση

Η επίσημη προπόνηση θα αρχίσει στις 10:00 όπως αναγράφετε στο χρονοδιάγραμμα. Δεν επιτρέπετε οποιαδήποτε προπόνηση εντός της διαδρομής κατά την διεξαγωγή του αγώνα ή πριν την επίσημη ανακοίνωση για έναρξη της επίσημης προπόνησης.

Κατά την επίσημη προπόνηση οι συμμετέχοντες πρέπει να προπονούνται με προσοχή και να σέβονται άλλους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υπακούσουν σε ενδείξεις των κριτών κατά την διάρκεια της επίσημης προπόνησης.

Οι αργοί συμμετέχοντες πρέπει να επιτρέπουν γρηγορότερους συμμετέχοντες να τους προσπερνούν.  Προσπεράσματα πρέπει να γίνονται μόνο σε ασφαλή σημεία.  Πριν ένας συμμετέχοντας προσπεράσει κάποιον άλλον που βρίσκετε μπροστά του, πρέπει πρώτα να κάνει ξεκάθαρη την πρόθεση του, φωνάζοντας στον προπορευόμενο συμμετέχοντα.

Όπου ένα συμμετέχοντας θέλει να παρατηρήσει ένα σημείο, θα πρέπει να το παρατηρήσει, μόνο από το πλάι της διαδρομής. Δεν πρέπει να στέκεται ακίνητος εντός της διαδρομής γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να συγκρουστεί με άλλους αθλητές που έρχονται από πίσω.  Όταν αποφασίσει να επανεκκινήσει πρέπει να είναι σίγουρος ότι δεν βρίσκεται κοντά του άλλος συμμετέχοντας με τον οποίο υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστεί.

 1. Τελετή Απονομής

Η τελετή απονομής θα γίνει λίγο μετά το πέρας του αγώνα.

Οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στην απονομή θα πρέπει να φέρουν τις στολές με τις οποίες αγωνίστηκαν.  

ΚΡΙΤΕΣ

 1. Κριτές

Οι διοργανωτές θα τοποθετήσουν σε κρίσιμα σημεία κριτές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να επιτηρούν τα εν λόγω σημεία και να διασφαλίζουν την ασφάλεια των αθλητών και των θεατών στο βαθμό του πρακτικά δυνατού.

Οι κριτές θα τοποθετηθούν στα επικίνδυνα σημεία

Οι κριτές θα κρατούν μία κόκκινη σημαία.

Οι κριτές θα είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο που να έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους.

Θα ενημερώνουν την άφιξη συμμετέχοντα στο σημείο όπου είναι υπεύθυνοι να επιτηρούν, με ένα δυνατό απότομο σφύριγμα.

Κριτές σε κρίσιμα σημεία θα κατέχουν ασύρματο.

Οι κριτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν βρίσκονται θεατές εντός της διαδρομής κατά την διεξαγωγή της επίσημης προπόνησης και του αγώνα.

Σε περίπτωση ατυχήματος:

α) όπου ο συμμετέχοντας απλά συγκρούστηκε χωρίς να πάθει κάτι και μπορεί να συνεχίσει ο κριτής πρέπει αμέσως μετά την σύγκρουση να σηκώσει την σημαία μέχρι να ανέβει πάνω στο ποδήλατο ο συμμετέχοντας και να συνεχίσει να αγωνίζεται.  Σε καμία περίπτωση ο κριτής δεν πρέπει να παράσχει βοήθεια σε ένα συμμετέχοντα που συγκρούστηκε αλλά επιθυμεί να συνεχίσει τον αγώνα.

β) όπου ο συμμετέχοντας δεν μπορεί να συνεχίσει λόγω τραύματος ή ζημιάς στον εξοπλισμό αυτού και ως εκ τούτου θέλει να σταματήσει τον αγώνα, όμως δεν έχει τραύμα που να τον ακινητοποιεί, τότε ο κριτής πρέπει να ενεργήσει άμεσα ώστε ο συμμετέχων μαζί με τον εξοπλισμό του όπως βγουν εκτός διαδρομής έτσι ώστε η διαδρομή να καταστεί ασφαλή για τον επόμενο αθλητή.

γ) όπου ο συμμετέχοντας έχει υποστεί τραυματισμό που τον ακινητοποιεί τότε ο κριτής πρέπει αμέσως να σηκώσει κόκκινη σημαία. Ενημερώνει τον αμέσως πιο πάνω του κριτή να σηκώσει και εκείνος κόκκινη σημαία και να ειδοποιήσει αμέσως για παροχή πρώτων βοηθειών.  Μέχρι να έρθουν οι πρώτοι βοηθοί ο κριτής πρέπει να μείνει κοντά στον αθλητή και να τον καθησυχάζει και να τον συμβουλεύει όπως παραμείνει ακίνητος για να αποφευχθεί επιδείνωση τραύματος.

Logo 1

ΛΟΙΠΟΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σχέδιο Πρώτων Βοηθειών.

Ο διοργανωτής έχει την ευθύνη να λάβει επαρκή μέτρα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Θα υπάρχει ασθενοφόρο στον αγωνιστικό χώρο και ως επίσης και παραϊατρικό προσωπικό.

 Σε περίπτωση ατυχήματος σε δύσβατη περιοχή θα αναλάβει η ομάδα διάσωσης που θα βρίσκεται στο χώρο, σε συνεννόηση πάντα με το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης.

Κακές καιρικές συνθήκες

Σε περίπτωση που ο καιρός είναι πολύ κακός και δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή και/ή συνέχιση του αγώνα, ο αλυτάρχης δύναται να ακυρώσει και/ή να αναστείλει για κάποιο χρονικό διάστημα τον αγώνα.

.

Κατανομή Χώρου Αγώνα

Οργανωμένα σύνολα μπορούν να παρευρεθούν στον αγώνα και να τοποθετήσουν τέντα στο χώρο που θα τους υποδείξει ο διοργανωτής.

       Όλοι όσοι θέλουν να τοποθετήσουν τέντα στο χώρο θα πρέπει να ενημερώσουν τους διοργανωτές τουλάχιστον 7 μέρες πριν τον αγώνα.

——————————————————————————————————-

ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩN

Προσθήκη 1  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Προσθήκη 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ