20180217 120544
20180217 120544

Η Κυπριακή ομοσπονδία Καράτε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Academic College at Wingate of Israel διοργάνωσε αθλητικές διαλέξεις και σεμινάρια Καράτε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τις 14 μέχρι 17 Φεβρουάριου 2018.

 

Στο πρόγραμμα αυτό έλαβαν μέρος 20 Ισραηλινοί και 15 Κύπριοι προπονητές Καράτε οι οποίοι παρακολούθησαν σειρά επιστημονικών αθλητικών διαλέξεων από καθηγητές πανεπιστημίων καθώς και σεμινάρια Καράτε.

 

Η Κυπριακή ομοσπονδία Καράτε επενδύει στην εκπαίδευση των προπονητών και έτσι υλοποιεί τον στόχο της ολοκλήρωσης της σχολής προπονητών. Στόχος είναι η συνέχιση και εμβάθυνση τέτοιων προγραμμάτων.