Απολογισμός της εθνικής Καράτε στους Μεσογειακούς αγώνες

87