Αγώνας Ποδηλασίας Ευαγόρεια 2020 με το 2ος αγώνας Κυπέλλου Δρόμου του 2020
Ευαγόρεια 2020

Σωματεία και Αθλητές Μέλη Κ.Ο.Π.Ο
Ημερομηνία 06/03/2020
Θέμα: Αγώνας Κυπέλλου Δρόμου # 2 2020 – 15/03/2020
Ο πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγόρας Παλληκαρίδης στα πλαίσια των Ευαγορίων
2020 διοργανώνει τον 2
ο αγώνα Κυπέλλου Δρόμου του 2020, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή, 15/03/2020, στην περιοχή Μανδριών – Τραχυπέδουλας –
Χολετριών. Ο αγώνας διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και διεξάγεται σύμφωνα με την προκήρυξη αγώνων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και τους κανονισμούς της UCI.
Κανονισμοί αγώνα:
1. Κατηγορίες
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επίσημες κατηγορίες της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ανδρών – Εφήβων – Παίδων – Παμπαίδων – Γυναικών – Νεανίδων – Κορασίδων – Παγκορασίδων – Μάστερς
1,2 &3 Άντρες – Μάστερ 1,2&3 Γυναίκες).
Καθώς και αθλητές Cycling for All (Open) ως ακολούθως:
• Αθλητές κάτω των 19 ετών
• Αθλήτριες κάτω των 19 ετών
• Άνδρες 19-39 Ετών
• Γυναίκες 19-39 ετών
• Άνδρες 40 ετών και άνω
• Γυναίκες 40 ετών και άνω
2. Εκκίνηση:
• Προ εκκίνηση: Από Μανδριά
• Εκκίνηση: Στροφή Αριστερά από κύριο δρόμο Φράκτη
Ασπρόκρεμου προς Νικόκλια.
• Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να ξεκινούν από το σημείο της προ
εκκίνησης
3. Τερματισμός
• Στο κέντρο Extreme πριν την στροφή για Τραχυπέδουλα για όλες
τις κατηγορίες.
• Απαγορεύεται αυτοκίνητο συνοδείας να περάσει από τη γραμμή
τερματισμού. Θα υπάρχει κριτής πριν από την γραμμή
τερματισμού και θα υποδεικνύει αλλαγή κατεύθυνσης όπου θα
πρέπει όλα τα αυτοκίνητα, εκτός της Αγωνόδικου Επιτροπής, να
υπακούσουν. Ευθύνη για την αλλαγή κατεύθυνσης την έχει ο
οδηγός του αυτοκινήτου συνοδείας. Αυτοκίνητα τα οποία δεν
υπακούν στον κανονισμό θα υπόκεινται σε ποινές της
Αγωνόδικου Επιτροπής.
4. Χώρος Τροφοδοσίας
1. Στο ανήφορο μετά το εστιατόριο Extreme (16 KM)
2. Μετά το χωριό Χολέτρια ( 32 ΚΜ)
5. Στροφές
• Παμπαίδες/Παγκορασίδες: 0,5 Στροφή (17 ΚΜ)
• Κορασίδες: 1,5 Στροφή (54 ΚΜ)
• Παίδες: 1,5 Στροφή (54 ΚΜ)
• Νεανίδες: 1,5 Στροφές (54 ΚΜ)
• Έφηβοι: 2,5 Στροφές (91 ΚΜ)
• Γυναίκες: 2,5 Στροφές (91 ΚΜ)
• Άνδρες: 2,5 Στροφές (91 ΚΜ)
• Μάστερ Άνδρες 1/2/3: 1,5 Στροφές (54 ΚΜ)
• Μάστερ Γυναίκες 1/2/3: 1,5 Στροφές (54 ΚΜ)
• CFA U18: 0,5 Στροφή (17 ΚΜ)
• CFA 19-39: 1,5 Στροφές (54 ΚΜ)
• CFA 39 Above: 1,5 Στροφές (54 ΚΜ)
6. Δηλώσεις Συμμετοχής
Δηλώσεις συμμετοχής αθλητών μέχρι την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 στο
email [email protected] .Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την
προκήρυξη των αγώνων, οι βαθμοί αθλητών που δεν δηλώθηκαν από
τα σωματεία τους δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς κατάταξης
της ομάδας τους.
7. Αυτοκίνητα Σέρβις
Θα επιτρέπεται ένα αυτοκίνητο σέρβις για κάθε ομάδα σε κάθε εκκίνηση,
ανεξάρτητα αριθμού συμμετοχών. Η σειρά εκκίνησης των αυτοκινήτων
σέρβις θα καθοριστεί με κλήρωση. Θα υπάρχει επίσης ουδέτερο
αυτοκίνητο σέρβις το οποίο θα κινείται στον αγωνιστικό χώρο μετά από
υποδείξεις του αλυτάρχη.
Προεγγραφές και δηλώσεις αυτοκινήτων service μέχρι την Τετάρτη 11
Μαρτίου 2020 στο email [email protected] .
8. Πρόγραμμα Αγώνα
8:30 – 9:30 Εγγραφή Αθλητών στο χωριό Μανδριά – Εστιατόριο
Κεντρικόν για τις κατηγορίες αθλητών που αγωνίζονται στις 10:00 π.μ
8:30 – 10:30 Εγγραφή Αθλητών στο χωριό Μανδριά – Εστιατόριο
Κεντρικόν για τις κατηγορίες αθλητών που αγωνίζονται στις 11:45 π.μ
9:30 Τεχνικό συνέδριο στο χώρο της γραμματείας.
9:30 Έλεγχος αναπτυγμάτων για τις κατηγορίες Νεανίδων, Παίδων,
Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων
10:00 Εκκίνηση του Αγώνα για τις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών και
Εφήβων
10:00 Εκκίνηση του Αγώνα για τις κατηγορίες Νεανίδων, Παίδων,
Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων και CFA U19
Η προ εκκίνηση του αγώνα για τις προαναφερθέντες κατηγορίες θα
είναι κοινή αλλά θα πραγματοποιηθούν διαφορετικές εκκινήσεις.
11:45 Εκκίνηση του αγώνα για τις κατηγορίες Μάστερς Ανδρών,
Γυναικών και Cycling for all Ανδρών και Γυναικών 19+
13:30 Απονομές αγώνα στο Κέντρο Extreme παρά το χωριό
Τραχυπέδουλα για τις κατηγορίες που αγωνίστηκαν στην πρώτη
εκκίνηση
14:30 Απονομές αγώνα στο Κέντρο Extreme παρά το χωριό
Τραχυπέδουλα για τις κατηγορίες που αγωνίστηκαν στην δεύτερη
εκκίνηση
9. Κόστος Συμμετοχής
Όπως καθορίζεται από την προκήρυξη αγώνων ποδηλασίας 2020
Κόστος `Συμμετοχής για τους Αθλητές/Αθλήτριες ΚΟΠΟ.
• Κατηγορίες U15-U19 €5.00
• Κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών Ελίτ €20,00
• Κατηγορίες Μάστερ €25,00
Κόστος Συμμετοχής για Αθλητές / Αθλήτριες Cycling for All
• Για Αγόρια / Κορίτσια U19 €5.00
• Κατηγορία Ανδρών και Γυναικών Ελίτ €20,00
• Κατηγορίες Μάστερ Ανδρών και Γυναικών 1,2,3 €25,00
Επιπλέον για όσους Αθλητές CFA δεν έχουν ετήσια άδεια ΚΟΠΟ θα
χρεώνονται €10.00 για την ημερήσια άδεια ποδηλάτη η οποία εκδίδεται από την ΚΟΠΟ.
Υπεύθυνος για την καταβολή του κόστους συμμετοχής είναι ο υπεύθυνος της
κάθε ομάδας. Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται στη γραμματεία του αγώνα
κατά την εγγραφή των αθλητών και όχι αργότερα. Οι αθλητές που θα δηλώσουν
συμμετοχή στο αγώνα και δεν παρουσιαστούν οι υπεύθυνοι ομάδων υποχρεούνται όπως καταβάλουν το παράβολο συμμετοχής.
10.Αριθμοί
Οι αθλητές θα χρησιμοποιήσουν τους αριθμούς που δόθηκαν από την
Κ.Ο.Π.Ο.
11.Ιατρική Κάλυψη
Ο αγώνας θα γίνει παρουσία γιατρού και ασθενοφόρου
Πλησιέστερο Νοσοκομείο – Γενικό Νοσοκομείο Πάφου Τηλ. 26803100
12.Οδική Ασφάλεια
Οι αθλητές υποχρεούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας
Ο δρόμος θα είναι ανοικτός στην οδική κυκλοφορία η οποία θα
ρυθμίζεται από την τοπική αστυνομία και με μάρσιαλς κατά μήκος της
διαδρομής.
13.Ειδικοί κανονισμοί αγώνα
Θα υπάρχει χρονικό όριο για κάθε κατηγορία το οποίο θα ανακοινωθεί
στο τεχνικό συνέδριο και θα εφαρμόζεται στη γραμμή τερματισμού.
Αθλητές οι οποίοι θα βρίσκονται εκτός χρονικού ορίου θα βγαίνουν από
τον αγώνα αλλά θα λαμβάνουν κατάταξη.
14.Έπαθλα
Θα βραβεύονται οι πρώτοι κάθε κατηγορίας με κύπελλο και οι δεύτεροι
και τρίτοι με αργυρά και χάλκινα μετάλλια.
Όλοι βραβευμένοι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται στην τελετή απονομής για
παραλαβή του βραβείου τους με την αγωνιστική στολή της ομάδας τους. Σε
περίπτωση που κάποιος βραβευμένος αθλητής θα πρέπει να απουσιάζει από
την τελετή θα πρέπει να ενημερώσει την αγωνόδικο επιτροπή η οποία θα
αποφασίσει αν μπορεί να απουσιάζει ή όχι.
15. Διοργανωτής
Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγόρας Παλληκαρίδης Τηλ. Επικοινωνίας 99415110
Ηρακλής Χριστοφόρου
16.Χάρτης Αγώνα
https://www.strava.com/routes/24057836?fbclid=IwAR04RjFAzT33JAqBbT2Gl87h7
jo1dcc9bM9_50txY2rrfPq1hvf9qgdIWr8


Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο actioninsports.com

  • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
  • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
  • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube