ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7-8 ΛΑΡΝΑΚΑ

  Event Date: Oct-07-2017 07:00 - Oct-08-2017 17:00
  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7-8 ΛΑΡΝΑΚΑ
  Event Dates
  Starts Ends
  7 Oct 2017 at 07:00 8 Oct 2017 at 17:00

  Α-Γ: 2003 και μεγαλύτεροι