Post Production Services

Post Production Services

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία του Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού σας Spot.

Ηχογράφηση και Μείξη ήχου σε επαγγελματικό Studio

Δημιουργία πρωτότυπης Μουσικής

Εκφωνητές – Εκφωνήτριες για κάθε περίπτωση